Aluminium

Aluminium leveres i forskellige tykkelser, bredder og farver.

Aluminium er et hvidt metal, som hører til de uædle metaller, så man skulle tro, at det hurtigt ville blive ødelagt af vind og vejr - men tværtimod har det en god holdbarhed. Det skyldes, at der i for­bindelse med atmosfæren på aluminiumoverfladen dan­nes et ganske tyndt usynligt og gennemsigtigt lag (cirka O,Ol my) af aluminiumoxid (AL2 0J , som hindrer eksempelvis vand at komme i direkte berøring med alumini­umoverfladen. Hvis hinden bliver skrabet væk, vil der øjeblikkelig dannes en ny hinde.

Aluminium er let at deformere og meget blødt. Jo renere det er, des blødere er det. Ved kolddeforma­tion bliver det mere hårdt og stift. Ved opvarmning til over cirka 200°C sker der en udglødning, så me­tallet bliver blødt igen.

Tykkelser og levering

Normalt anvendes tykkelser fra 0,4 til 0,7 mm.

Aluminium fås som ubehandlet rå aluminium eller med forskellige farver.

Leveres i 2x1m plader eller i ruller.

Læs mere om aluminium på Tag- og Facadeportalen, hvor også andre arkitekter, entreprenører og håndværkere dagligt søger teknisk og juridisk viden og beskrivelser på tag- og facadearbejde. For at få adgang til portalen skal du kontakte et medlem af Tag- og Facadegruppen.

Gå til Tag- og Facadeportalen

Se eksempler på løsninger med aluminium