Kobber og tombak

Kobber leveres i forskellige tykkelser, bredder, farver og hårdhedsgrader.

Et af de ældste kendte metaller er kobber. Det rene kobber er et rødt metal og meget blødt. Det kan valses ud til ganske tyndt folie.

Kobber er et halvædelt metal, så det har stor mod­standsevne mod korrosion.

Ude i atmosfæren vil det efterhånden overtrækkes med et mørktfarvet lag (patina), som beskytter mod videre angreb (ligesom zink).

Efter et antal år vil overtrækket blive smukt grønt, som man ofte ser på vore ældre bygninger. Det afhænger dog helt af, hvor det er placeret (klimaforhold). Endvidere det forhold, at det kobber, der arbejdes mest med i dag, er 99,9 procent rent. Af den grund er der derfor også udviklet en forpatine­ret kobberplade, som er grøn, udarbejdet ved en proces, der bevarer den ægte, grønne patina.

Kobber er tungere end eksempelvis zink, er meget let at arbejde med, og kan formes og bukkes, næsten som man vil.

Ved kolddeformation bliver det hårdt, og ved en ud­glødning på 300-650°C bliver det blødt igen.

I forbindelse med valg af kobberplader skal man sikre en god kvalitet, idet der findes mange for­skellige kobberpladekvaliteter. Man skal derfor være opmærksom på, at nogle kobberpladekvaliteter kan give problemer, eksempelvis tolerancer. Dette har stor betydning, når der skal anvendes bånd til forprofilering i maskine. Det vil næsten være umuligt at false den forprofilerede bane med maskine eller håndværktøj, hvis tolerancerne eksempelvis på én meters bredde kan være helt op til fire mm.

Derfor er det vigtigt, at man vælger den rigtige kobberkvalitet fra starten, så materia­let bliver vedligeholdelsesfrit med sit smukke udseende mange år ud i fremtiden.

Tombak

Tombak er en meget duktil (strækbar) messinglegering, som primært består af kobber og zink, hvor andelen af zink typisk er på 10-20 procent.

Materialet er nemt at bearbejde. Farven varierer fra rødlig til guldgullig og giver med sin brune nuancer en varm udstråling. Tombak bliver ikke lysegrønt med tiden som det traditionelle kobber, da det ikke irrer på grund af sit indhold af zink.

Tombak er god til for eksempel facadebeklædning.

Tykkelser og levering

Normalt anvendes tykkelserne 0,7 og 0,8 mm. 

Kobberet fås som ubehandlet råt kobber eller som forpatineret i grønlige nuancer. 

Leveres normalt i 2x1m plander eller ruller i forskellige bredder, og enten som blødt eller halvhårdt.

Læs mere om kobber på Tag- og Facadeportalen, hvor også andre arkitekter, entreprenører og håndværkere dagligt søger teknisk og juridisk viden og beskrivelser på tag- og facadearbejde. For at få adgang til portalen skal du kontakte et medlem af Tag- og Facadegruppen.

Gå til Tag- og Facadeportalen

Se eksempler på løsninger med kobber og tombak