Naturskifer

Helt tilbage fra 1300-tallet har man brugt skifer som byggemateriale. Alt efter skiferens struktur og kvalitet har materialet uanede muligheder og kan anvendes til flere forskellige formål.

I Danmark begyndte man i midten af 1800-tallet at anvende naturskifer til tagdæking. Senere hen begyndte man også at fabriksfremstille skifer under betegnelsen eternitskifer.

Naturskifer/eternitskefer har gennem mange år derfor været et meget anvendt materiale til tagdækning - og med rette. Materialet er tidløst og klassisk, påvirkes ikke af sollys og vejrlig, er let at bearbejde og kan formes og tilpasses til de fleste komplicerede tagkonstruktioner. Derudover harmonerer skifer udmærket med andre materialer som for eksempel tyndplader af zink eller kobber.

Imidlertid er et flot tagdækket skifertag ikke nok. Tagkonstruktion, forarbejdning, tæthed, materialeviden og den håndværksmæssige kunnen skal være i orden.

Naturskifer er et rent naturprodukt. Betegnelsen skifer betyder en lagdelt struktur, der medfører, at skifer kan brydes i tynde plader. Der findes flere forskellige natursten med en skifret struktur, hvis oprindelse er vidt forskellig.

De naturskifersten, der bruges til tagdækning, er lerskifer, som er dannet gennem millioner af år ved aflejringer af blandt andet kvarts, grafit og siricit. Ved store forskydninger i jordlagene samt umådeligt tryk har jordlagene opnået en lagdelt struktur, som gør, at skiferen kan brydes i tynde plader.

Jo mere finkornede stenene er, des bedre er kvaliteten.

Samlet viden

Et naturskifertag er holdbart ved brug af den rigtige naturskiferkvalitet, og ved veludført oplægning fra blikkenslagerens side er det ikke unormalt med en levetid på op imod 100 år.

Et naturskifertag kræver ingen eller minimal vedligeholdelse. Da naturskifer er en god varmeleder, vil tagrum blive varme om sommeren og kolde om vinteren.

Brandmæssigt er naturskifer et egnet materiale til tagdækning (klasse A). I forsikringsmæssig forstand karakteriseres naturskifer som hårdt tag. Naturskifer er vandafvisende og vandtæt, og tåler enhver fugt­påvirkning. Der er ingen risiko for svamp og råd.

Den viden, vi i dag har om skiferdækning, ligger spredt mellem fabrikanter, importører, tekniske skoler, virksomheder og så videre. Derfor har Tag- og Facadesektionen besluttet at samle viden og rådgivning på området til gavn for de projekterende, de udførende og beslutningstagerne. 

Læs mere om skifer på Tag- og Facadeportalen, hvor også andre arkitekter, entreprenører og håndværkere dagligt søger teknisk og juridisk viden og beskrivelser på tag- og facadearbejde. For at få adgang til portalen skal du kontakte et medlem af Tag- og Facadegruppen.

Gå til Tag- og Facadeportalen

Se eksempler på løsninger med skifer