Zink

Zink leveres i forskellige tykkelser, bredder og farver.

Zink har en meget fin holdbarhed i atmosfæren. Det skyldes bl.a., at zinken overtrækkes af et beskyt­tende lag af zinkkarbonat (patina), som er tæt, fastbindende og vanduopløseligt. Dette lag patina fremkommer ved, at zinkoverfladen reagerer ved luftens ilt. Derved dannes zinkoxid. Ved påvirkning af vand, regn og fugtighed dannes zinkhydroxid, som under påvirkning af luftens kuldioxid netop for­ vandles til basisk zinkkarbonat (patina) og derved giver en høj korrosionsmodstand langt ud i fremti­den. Zinken antager efter nogle år i atmosfæren helt naturligt den mere gråblå farve frem for den mere blanke.

Man kan endvidere få zinken forpatineret. Det vil sige, at den naturlige gråblå farve ikke først opstår ude i atmosfæren, men er til stede ved starten. Dette kan have betydning for eksempelvis arkitekturen.

Typisk er der to former for den zink, der arbejdes med i dag: Titanzink, hvor tilsætning af legerings­stoffet er titan, samt zink hvor legeringen er ti­tan-kobber. Tilsætningen af kobber gør zinken mere smidig og modstandsdygtig over for korrosion.

Den forpatinerede overflade fremkommer ved hjælp af en speciel ætsningsprocedure på fabrikken. Ligesom på den blanke zinkoverflade dannes der patina - det beskytelseslag, der giver en stor holbarhed ude i atmosfæren. Den forpatinerede overflade fås i for­ skellige patinaer (farver).

Zink er et let materiale at arbejde med. Det kan formes og bukkes, næsten som man vil og under for­ udsætning af, at arbejdet er udført i henhold til gældende fagmæssig viden og kunnen. Derved bliver materialet vedligeholdelsesfrit mange år frem i ti­den.

Tykkelser og levering

Normalt anvendes tykkelserne 0,7 og 0,8 mm.

Zinken fås som ubehandlet, det vil sige valsblank eller forpatineret i farverne matgrå eller sort. 

Leveres normalt i 2x1m plader eller i ruller i forskellig bredder.

Læs mere om zink på Tag- og Facadeportalen, hvor også andre arkitekter, entreprenører og håndværkere dagligt søger teknisk og juridisk viden og beskrivelser på tag- og facadearbejde. For at få adgang til portalen skal du kontakte et medlem af Tag- og Facadegruppen.

Gå til Tag- og Facadeportalen

Se eksempler på løsninger med zink