Om Tag og Facade

Medlemmerne af Tag og Facadesektionen er dedikeret til tyndpladearbejde og står for ekspertise og kvalitetsarbejde i alt vedrørende tag- og facadebeklædning.

Tag og Facadesektionen er en underafdeling af TEKNIQ Installationsbranchen, som repræsenterer 2.800 el- og vvs-installationsvirksomheder. Når du samarbejder med et medlem af gruppen, er du derfor dækket ind af TEKNIQs Garantiordning.

Garant for høj kvalitet

En høj grad af selvjustits præger sektionen, som udelukkende modtager nye medlemmer, der har været igennem en godkendelsesproces. For at sikre den høje kvalitet holder medlemmerne sig opdateret på nye teknikker og nye maskiner. 

Desuden modtager gruppens medlemmer løbende efteruddannelse og er altid ajour med den nyeste udvikling på området.

Arbejdsområder

Tag og Facadegruppen medlemmer arbejder primært inden for følgende områder:

  • Tagrender og nedløb
  • Inddækninger
  • Metaltage og karnapper
  • Facadebeklædning i falsede løsninger
  • Facadebeklædning i kassette løsninger
  • Naturskifer - tag og facadebeklædning

Besøg vores portal

Du er velkommen til at besøge Tag- og Facadeportalen ligesom andre arkitekter, entreprenører og håndværkere, der dagligt søger teknisk og juridisk viden og beskrivelser på tag- og facadearbejde. 

For at få adgang til portalen, skal du kontakte et medlem af Tag- og Facadesektionen.

Gå til Tag- og Facadeportalen

Find dit lokale medlem af Tag og Facadesektionen