Elområdet - aftalesedler

 • Afslutning af akkord

  Download
 • Akkordseddel for arbejde som udføres efter eloverenskomstens §12.1

  EBA - El Branchens Akkordsystem
 • Akkordseddel for arbejde som udføres efter eloverenskomstens §12.2

  Anden form for akkordaftale
 • Referat af lokal forhandling

  I henhold til overenskomst mv. om løn og arbejdsforhold mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.