Erhvervspuljen

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder.

Puljen målrettes:

  • Virksomheders konvertering væk fra fossil energi
  • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el
  • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer

Erhvervsbesparelser.dk giver overblik

  • Medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne har mulighed for at benytte EnergySolutions portal til Erhvervspuljen. 
  • Portalen hjælper med at skabe overblik og gør administrationen i forbindelse med energispareprojekter, som støttes fra Erhvervspuljen lettere. Portalen anvendes lige fra ansøgning om tilskud i fase 1 til dokumentation og udbetaling af tilskud i fase 4 og kan bruges af både installatører, rådgivere og kunder.
  • Vigtigt: Erhvervsbesparelser.dk er ikke direkte tilknyttet Energistyrelsens ansøgningsportal, så efter udarbejdelsen af den enkelte fase skal dokumentationen indsendes til Energistyrelsen via portalen.

Tilskud gives til blandt andet:

  • Ekstern rådgivning eller interne lønomkostninger til projektudvikling
  • Miljøgodkendelse
  • Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter
  • Entreprenørydelser og installation

Ordningen administreres af Energistyrelsen. Der kan maksimalt ydes tilskud på syv øre per kilowatt-timer pr. år over tiltagets levetid. 

Der skal indhentes tilsagn, inden arbejdet går i gang. Tilskuddet skal udgøre minimum 10.000 kroner og maksimalt 15 millioner euro.

Ansøgningsrunder

Erhvervspuljen åbner for ansøgninger flere gange årligt. I 2022 har Energistyrelsen udmeldt følgende foreløbige datoer:

  Fase 1  Fase 2 
 Runde 1      4. januar – 18. januar         
 25. januar – 15. marts     
 Runde 2  15. februar – 1. marts
 8. marts – 16. april
 Runde 3  29. marts – 12. april
 21. april – 7. juni
 Runde 4  31. maj – 14. juni
 21. juni – 23. august
 Runde 5  30. august - 13. september   
 20. august – 1. november

Energistyrelsen har udarbejdet en række standardløsninger inden for belysning, komfortventilation og trykluft, varmeforsyning og brændselskedler. Se mere herom i linket til højre under Energistyrelsen.

Eksempel på beregning af besparelse og tilskud

Udskiftning af oliefyr med varmepumpe i erhvervsejendom

Årligt energiforbrug til opvarmning med oliefyr: 10.000 liter fyringsolie

Energiindhold i 1 liter fyringsolie = 0,845 kg per liter (fra datablad) *11,75 kWh per kg (standardforudsætning) = 9,92875 kWh per liter

Årligt energiforbrug til opvarmning med oliefyr: 10.000 liter fyringsolie * 9,92875 = 99287,5 kWh

Årligt energiforbrug til opvarmning med varmepumpe (her COP = 3): 33.095,83 kWh

Energibesparelse pr. år: 66.191,67 kWh

Anlæggets tilskudsmæssige levetid: 10 år (standardforudsætning)

Prioriteringsfaktor olie til elektricitet: 1,33 (standardforudsætning)

Tilskudssats: Maksimalt 7 øre per kWh pr. år  svarer til 56,78 øre per kWh i førsteårs-besparelse (se nedenstående tabel)

Maksimalt tilskud: 66.191,97 kWh energibesparelse per år * 0,5678 kr. per kWh = 37.583,63 kr

 

Støtteniveau (øre/kWh pr. år over levetiden) 
 3,5  4,5  5,5  6,2  7
Levetid
(år)

 2   6,6 8,49 10,37  11,69  13,2 
 4 12,7 16,33 19,96 22,51 25,41
 5 15,58 20,03 24,49 27,6 31,16
 8 23,56 30,3 37,03 41,74 47,13
10 28,39 36,5 44,61 50,29 56,78
 12 32,85 42,23  51,62  58,19 65,7
Tal i hvide felter er første års besparelse i øre/kWh, når der tages højde for en diskontering på 4 %.Senest opdateret 07-11-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.