Erhvervspuljen

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er målrettet erhvervsvirksomheders konvertering væk fra fossile brændsler, energieffektivisering af processer, der ikke kan konverteres til el, samt effektivisering af intern transport med fx gaffeltrucks og traktorer.

Puljen målrettes:
  • Virksomheders konvertering væk fra fossil energi
  • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el
  • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer
Tilskud gives til blandt andet:
  • Ekstern rådgivning eller interne lønomkostninger til projektudvikling
  • Miljøgodkendelse
  • Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter
  • Entreprenørydelser og installation

Ordningen administreres af Energistyrelsen. Der kan maksimalt ydes tilskud på syv øre per kilowatt-timer pr. år over tiltagets levetid. Det svarer ifølge Energistyrelsen til:

 

Støtteniveau (øre/kWh pr. år over levetiden) 
 3,5  4,5  5,5  6,2  7
Levetid
(år)

 2   6,6 8,49 10,37  11,69  13,2 
 4 12,7 16,33 19,96 22,51 25,41
 5 15,58 20,03 24,49 27,6 31,16
 8 23,56 30,3 37,03 41,74 47,13
10 28,39 36,5 44,61 50,29 56,78
 12 32,85 42,23 51,62  58,19 65,7
Tal i hvide felter er første års besparelse i øre/kWh, når der tages højde for en diskontering på 4 %.
 
Første ansøgningsrunde var åben fra 1-15. oktober 2020. I 2021 vil det være muligt at søge i 6 runder. Nye runder af puljen vil blive annonceret her på siden, så snart datoerne kendes.


Tilskud skal ansøges af virksomheden på Energistyrelsens side.

Adgang fås med ansøgervirksomhedens nem-id. Det er dog muligt at oprette en sag og videresende til en virksomhed, se mere om det i Energistyrelsens trin-for-trin guide til ansøgning. 

Energistyrelsen har en hjemmeside til virksomheder, som vil vide mere om muligheder for tilskud.

Energispareprojekterne konkurrerer med hinanden om tilskud ud fra største energibesparelse per støttekrone.

Der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet går i gang. Tilskuddet skal udgøre minimum 10.000 kroner og maksimalt 15 millioner euro.


Senest opdateret 10-11-2020

Kontakt TEKNIQ

Spørgsmål til ansøgning

Kontakt Energistyrelsen

vvs-konsulent-maria-rizzo

Maria Christina Rizzo

Konsulent

mri@tekniq.dk

7742 4233
6043 5767


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.