Skrotningspuljen

Skrotningsordningen

Skrotningspuljen er målrettet udbredelse af varmepumper på abonnement, som er et forretningskoncept, hvor virksomheder mod betaling ejer og driver varmepumper installeret hos virksomhedernes kunder.

Puljen målrettes olie- eller gasfyrsejere i områder, der ikke er udlagt til fjernvarme. Se om olie- eller gasfyret er installeret i en bygning, der ligger i et område udlagt til fjernvarme på www.kort.plandata.dk. Søg under ”Varmeforsyning, vedtaget”.

Tilskud udgør op til 25.000 kr. per varmepumpe.

Fra 1. januar 2021 skal varmepumper på abonnement installeres af en VE-godkendt virksomhed. 

Tilskud til varmepumper på abonnement kan kun udbetales til prækvalificerede virksomheder.

For at blive prækvalificeret skal virksomheden opfylde en række kriterier, herunder:

 • Have et organisatorisk setup, der kan håndtere både installation, service og administration af varmepumpen og forholdet til varmekunden
 • Enten selv have rådighed over den fornødne kapital eller have indgået aftale med en investor til minimum at kunne installere 100 varmepumper
 • Have erfaring med installation og service af husstandsvarmepumper
 • Som minimum kunne tilbyde abonnementsløsninger i én region
 • Installere en hovedmåler til elafregning
 • Have ejerskabet af varmepumpen i minimum 10 år
 • Varetage indkøb, installation, drift, vedligeholdelse samt levering af varme
 • Tilbyde en prisstruktur opdelt i:
  -  Prisen på varmekundens abonnement angivet i kr. per år
  -  Afregning per kWh leveret varme
  -  Varmekundens engangsbetaling på installationstidspunktet
Der kan maksimalt installeres én varmepumpe per adresse

Ansøgere kan løbende søge om prækvalifikation. Virksomheder kan allerede nu ansøge om prækvalifikation.

Tilskud skal ansøges af virksomheden på statens-tilskudspuljer.dk.

Energistyrelsen forventer at åbne for ansøgninger om tilskud til prækvalificerede virksomheder den 1. oktober 2020.Senest opdateret 22-01-2021

troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.