Til dig, der skal vælge installatør

Hvis du får udført el- og vvs-arbejde eller bygningssmedearbejde af et medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, er du dækket ind af TEKNIQs Garantiordning.

Dét giver dig tryghed som kunde.

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder virksomheden ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis virksomheden har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet. 

Garantiordningen dækker ikke i sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.