Nicolai Siegumfeldt

Nicolai Siegumfeldt

Sekretariatschef

nsi@tekniq.dk

7742 4230

Hvem er TEKNIQ Arbejdsgiverne

TEKNIQ Arbejdsgiverne er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for el, vvs og metal og en del af Dansk Arbejdsgiverforening. Her er vi den tredjestørste organisation.

TEKNIQ Arbejdsgiverne forhandler overenskomster og har et godt samarbejde med lønmodtagerorganisationerne. Men også på andre områder, der kan få betydning for medlemmernes hverdag, er TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenteret. Helt præcist er TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenteret i 192 store og små, lokale, nationale eller internationale råd og udvalg, der spænder vidt både emnemæssigt og geografisk. 

Kort sagt: TEKNIQ Arbejdsgiverne sidder med ved bordet i rigtig mange sammenhænge, og organisationen bliver helt naturligt inddraget de steder, hvor vi i kraft af vores viden om overordnede virksomhedsforhold og specifikke tekniske installations-, industri- og smedeforhold kan bidrage med synspunkter og holdninger.

Medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne kan i sekretariatet få råd og vejledning om alt fra barsels- og ferieregler til kvalitetsledelsessystemer. TEKNIQ Arbejdsgiverne tilbyder også en række kurser og efteruddannelser for en branche i udvikling.

TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer

TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenterer cirka 4.100 medlemsvirksomheder inden for el, vvs og metal. Branchen beskæftiger 55.000 medarbejdere, og den samlede årlige omsætning beløber sig til cirka 60 mia. kr.

Medlemmerne beskæftiger sig med tekniske installationer, industriproduktion og smedearbejde. Det gælder både traditionelle områder inden for el, vand og varme, metal og andre områder som intelligente bygningsinstallationer (IBI), indeklima og ventilation, telekommunikation, automatisering, sikring og overvågning, sprinkling, tag- og facadearbejde, energieffektivisering samt vedvarende energi.

TEKNIQ Arbejdsgivernes opbygning

TEKNIQ Arbejdsgiverne ledes af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne via elektronisk urafstemning. Den daglige drift står sekretariatet for. I TEKNIQ Arbejdsgivernes sekretariat kan medlemmer, medier og myndigheder finde svar og modspil i forbindelse med spørgsmål, der ligger inden for vores kerneområder. TEKNIQ Arbejdsgiverne har cirka 60 medarbejdere placeret i Glostrup og 20 medarbejdere i Odense.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har 45 lokalforeninger.

Medlemmerne af TEKNIQ Arbejdsgiverne har yderligere mulighed for at være medlem af en faglig interessegruppe eller -forening.


Senest opdateret 04-03-2021

Vi mener

TEKNIQ Arbejdsgivernes politiske holdningskatalog

tekniq-arbejdsgiverne-politiske-holdninger

Mere om TEKNIQ Arbejdsgiverne

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.