Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Formål og værdier

Formål

TEKNIQ Arbejdsgivernes formål er at skabe værdi for medlemmerne gennem interessevaretagelse og medlemsservice.

I forhold til interessevaretagelse betyder det, at organisationen:

 • Søger indflydelse på erhvervspolitiske forhold og rammevilkår.
 • Tager et medansvar for at indgå overenskomster, der giver mulighed for at udvikle lokale samarbejder og aftaler og som fremmer branchens konkurrenceevne.
 • Giver mulighed for et stærkt arbejde på det uddannelsespolitiske område.
I forhold til medlemsservice betyder det, at organisationen:

 • Yder kompetent service og rådgivning i alle spørgsmål om ansættelsesforhold.
 • Yder kompetent service og vejledning om brancherelevante love og regler.
 • Tilbyder netværk, kurser m.v.
 • Sætter fokus på tendenser og forhold, det vil påvirke branchernes udvikling.

Værdier

TEKNIQ Arbejdsgiverne bygger på følgende værdier: 

 • Organisationen skal være tæt på medlemmerne og arbejdet skal være fokuseret:

  – Tæt på medlemmerne, så organisationens medlemsservice er effektiv og målrettet og dermed afspejler medlemmernes behov.

  – Fokuseret, så organisationen har indflydelse på de vilkår, der har betydning for medlemskredsen.
 • Organisationen skal være drevet af medlemmernes behov og ikke være sig selv nok.
 • Organisationen skal være præget af et ønske om at være konstruktiv, søge indflydelse og være fremsynet. 
 • Organisationen skal være kompetent og præget af ekspertise.


Senest opdateret 04-03-2021

Vi mener

TEKNIQ Arbejdsgivernes politiske holdningskatalog

tekniq-arbejdsgiverne-politiske-holdninger

Mere om TEKNIQ Arbejdsgiverne

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.