Bliv medlem af Sikringsgruppen

Medlem af Sikringsgruppen

Alle medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne, der aktivt ønsker at arbejde med alarm, sikring og overvågning, har mulighed for at blive medlem af gruppen. Medlemskabet koster årligt kr. 3.000, -.

Leverandører og grossister kan, efter ansøgning til Aktivitetsudvalget, optages i gruppen. Optagelsen medfører ikke stemmeret.

Fordelene ved medlemskab omfatter blandt andet, at Sikringsgruppen bistår med:

 • Levering af ISO 9001-rammesystemer, der hjælper medlemmer til at blive ISO 9001 certificeret virksomheder og herefter optaget på Forsikring & Pensions (F&P) eller Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts (DBI) lister med godkendte installatører
 • Arbejdsgruppemøder, hvor intern audit og ledelsens evaluering bearbejdes sammen med revision af virksomhedernes ledelsessystemer
 • Kurser
Sikringsgruppens øvrige arbejdsområder er blandt andet, at:

 • Følge den teknologiske udvikling, udvikle og gennemføre tiltag, der kan medføre øget vækst for medlemmerne
 • Profilere Sikringsgruppens synspunkter og sikre gruppen indflydelse overfor offentlige myndigheder, herunder politiet og Det Kriminalpræventive Råd
 • Profilere Sikringsgruppes synspunkter og sikre gruppen indflydelse overfor forsikringsbranchen, herunder Forsikring & Pension
 • Profilere Sikringsgruppens synspunkter og sikre gruppen indflydelse i brancheforeninger og interesseorganisationer, herunder Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og SikkerhedsBranchen
 • Følge og have indflydelse på lovgivning og standardisering på alarm-, sikring- og overvågningsområderne
 • Interessevaretagelse over for myndigheder og andre aktører på området i forhold til nye regler og ønsker til fx uddannelsestiltag inden for alarm-, sikring- og overvågningsområderne.

Tilmelding

Tilmelding til Sikringsgruppen sendes til:

Mads Risgaard Knudsen
E-mail: mrk@tekniq.dk
Tlf.nr.: 2780 0451

Oplys i tilmeldingsmailen:
 • Firmanavn
 • Tlf.nr.
 • Hjemmeside adresse
 • E-mail adresse
 • Kontaktperson


Senest opdateret 13-02-2020

Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.