Regionale råd

TEKNIQ Arbejdsgiverne har nedsat fem regionale råd - ét i hver region.

De regionale råd er nedsat af TEKNIQ Arbejdsgivernes bestyrelse og har til opgave, på vegne af bestyrelsen, at bidrage til at styrke el-, vvs- og metalvirksomhedernes synlighed samt den politiske interessevaretagelse lokalt og regionalt.

Rådene arbejder således for:

  • At TEKNIQ Arbejdsgiverne opnår lokal og regional synlighed og indflydelse.
  • At der skabes gode vilkår for uddannelse, vækst og beskæftigelse. 
  • At profilere installationsbranchen og metalindustrien.Senest opdateret 29-10-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.