Revisions- og kontroludvalg

Branchetal

TEKNIQ Arbejdsgiverne har valgt et revisions- og kontroludvalg

Revisions- og kontroludvalgets opgave er:

  • at fastsætte et eventuelt vederlag til bestyrelsen
  • at foretage kritisk revision af regnskabet
  • at kontrollere, at indsendte valglister til valg til bestyrelsen opfylder vedtægternes krav til den samlede bestyrelses sammensætning
  • at afgøre, om forslag til vedtægtsændringer er af mindre karakter
  • at iværksætte urafstemninger.

Se medlemmer af udvalget


Senest opdateret 29-10-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.