Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Generel privatlivspolitik for TEKNIQ Arbejdsgiverne

1. Hvem er vi?

Når du besøger TEKNIQ Arbejdsgivernes (herefter ”vi/os/vores”) hjemmeside, www.tekniq.dk, eller på anden måde er i kontakt med os, behandler vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med nærværende generelle privatlivspolitik.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er 

TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation
CVR-nr. 26 34 98 42
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
E-mail: persondata@tekniq.dk
Telefon: 43 43 60 00

2. Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af hver enkelt behandlingsaktivitet, information om hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, behandlingsgrundlaget, videregivelse, behandlingens varighed og, hvor dette er relevant, oplysning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

2.1. Nyhedsbreve

Når du har skrevet dig op til et af vores nyhedsbreve, herunder pressemeddelelser, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn og e-mailadresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at fremsende det/de ønskede nyhedsbrev(e), herunder pressemeddelelser, til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring. 

Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os via kontaktoplysningerne nævnt under punkt 1. At du trækker dit samtykke tilbage påvirker ikke den behandling af personoplysninger, der allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykket. 

Der sker ikke videregivelse af ovennævnte personoplysninger til nogen tredjeparter. 

2.2. TV-overvågning

Når du som besøgende hos os opholder dig i vores fysiske lokaler, behandler vi personoplysninger om dig i form af videooptagelser. Formålet med denne behandling af personoplysninger er at øge den fysiske sikkerhed på vores kontor.

Der er opsat skiltning i de TV-overvågede lokaler, så du har mulighed for at orientere dig om, hvilke lokaler der er TV-overvåget.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet er i vores legitime interesse at overvåge dele af vores fysiske lokaler for således at øge sikkerheden. Der er ved vurderingen af vores legitime interesse ligeledes lagt vægt på, at du som besøgende oplyses om den pågældende behandling ved skiltning og gennem nærværende privatlivspolitik.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger i form af videooptagelser til tredjeparter. Hvis det er nødvendigt i kriminalitetsopklarende øjemed, vil vi videregive videooptagelser til politiet. 

2.3. Parter i fagretlige sager, sager om ulovlige arbejdsnedlæggelser og retssager

Hvis du er part i en sag, hvor vi bistår en medlemsvirksomhed, kan vi behandle personoplysninger om dig som partsrepræsentant, advokat, repræsentant fra fagforbund, m.v. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at bistå med sagsbehandling i forbindelse med løsning af verserende tvister.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig, som vi har modtaget som led i din udførelse af dit hverv, for derigennem af bistå vores medlemsvirksomheder i verserende tvister.

Vi kan således, hvor dette er relevant for den pågældende sag, videregive dine personoplysninger til medlemsvirksomheden, medlemsvirksomhedens repræsentanter eller øvrige relevante parter i sagen. 

2.4. Freelancejournalist

Når du er antaget som freelancejournalist, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at indgå aftale med dig om udarbejdelse af artikler til brug for vores medlemsmagasiner, nyhedsbreve, hjemmeside m.v.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

I forbindelse med offentliggørelse af de udarbejdede artikler vil der ligeledes ske offentliggørelse af ovenstående kontaktoplysninger via enten medlemsmagasinet, nyhedsbreve eller hjemmesiden. 

2.5. Undervisere

Når du er antaget som underviser på vores Lederuddannelser eller øvrige kurser, konferencer og arrangementer, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og efter omstændighederne også et fotografi af dig. Formålet med behandlingen af personoplysninger er afvikling af vores uddannelser, kurser, konferencer og arrangementer, herunder oplysning af deltagere og booking. 

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i form af fotografi af dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at tage billeder på vores Lederuddannelser eller øvrige kurser, konferencer og arrangementer med det formål at offentliggøre disse for derigennem at skabe opmærksomhed omkring vores tilbud. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at du forud for fotograferingen bliver spurgt, om du har lyst til at medvirke hertil, og at fotograferingen således er frivillig.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger i form af dit billede, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er oplistet under punkt 1.

I forbindelse med forberedelse til eller afholdelse af vores uddannelser, kurser, konferencer og arrangementer, videregiver vi dine personoplysninger til deltagerne på den pågældende uddannelse eller konference, eller det pågældende kursus eller arrangement, samt til de steder, hvor disse bliver afholdt.

2.6. Politikerbesøg

Hvis du som politiker deltager i et arrangement afholdt af os, vil vi i visse tilfælde orientere medlemsvirksomheder eller offentligheden om det pågældende arrangement. Vi vil i den forbindelse behandle personoplysninger om dig i form af navn, stillingsbetegnelse og billede.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig og idet vi samtidig lægger vægt på, at du forud for arrangementet er blevet orienteret om, at vi ønsker at foretage fotografering, ligesom du har haft mulighed for at frabede dig dette.

Vi offentliggør ovenstående personoplysninger via vores hjemmeside, nyhedsbreve, medlemsmagasiner og sociale medier. 

2.7. Pressemeddelelser, artikler og magasiner

I det tilfælde, hvor du medvirker i eller giver udtalelser til vores pressemeddelelser, artikler og magasiner, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, stilling, telefonnummer, e-mail og efter omstændighederne også et fotografi af dig. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at bringe et citat fra dig eller en nyhed om dig, herunder f.eks. udtalelser, interviews, mærkedage m.v.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig i forbindelse med udarbejdelse af presse- og nyhedsmateriale, hvori du har ønsket at medvirke.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i form af fotografi af dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os via kontaktoplysningerne nævnt under punkt 1. At du trækker dit samtykke tilbage påvirker ikke den behandling af personoplysninger, der allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykket.

Vi offentliggør ovenstående personoplysninger via vores hjemmeside, nyhedsbreve, medlemsmagasiner m.v.

2.8. TEKNIQ Arbejdsgivernes sociale medier

Når du besøger eller på anden måde interagerer med vores virksomhedsprofiler på de sociale medier Facebook og LinkedIn (herefter ”de sociale medier”), kan der i visse tilfælde opstå fælles dataansvar mellem os og de sociale medier. Disse tilfælde vil særligt være ved brug af de insights- og analyseværktøjer, som de sociale medier stiller til rådighed for virksomheder og organisationer som os. Vi gør således brug af sådanne insights- og analyseværktøjer. 

Vi har med de sociale medier indgået aftale om fælles dataansvar, som fastlægger hhv. vores og de sociale mediers respektive ansvar for overholdelse af de forpligtelser, der pålægges en dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen.

Det er mellem os og de sociale medier aftalt, at vi er ansvarlige for at opfylde oplysningspligten. Vi skal derfor give dig følgende oplysninger:

Når du interagerer med vores Facebook-profil, vil der i ovenstående tilfælde være fælles dataansvar med Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. For så vidt angår den del af behandlingen, som Facebook er selvstændigt dataansvarlig for, kan du finde nærmere oplysninger om Facebooks behandling af dine personoplysninger her www.facebook.com/about/privacy

Når du interagerer med vores LinkedIn-profil, vil der i ovenstående tilfælde være fælles dataansvar med LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. For så vidt angår den del af behandlingen, som LinkedIn er selvstændigt dataansvarlig for, kan du finde nærmere oplysninger om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vores formål med brug af insights- og analyseværktøjer udbudt af sociale medier er at målrette vores annoncer til bestemte målgrupper på de sociale medier samt at gøre det muligt for os at generere analyser og statistik om virkningen af vores annoncekampagner og andet online indhold samt din brug af vores hjemmeside og øvrige tjenester. 

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi således oplysninger om dig i form af oplysninger om din adfærd på hjemmesiden og andre oplysninger indsamlet via cookies, pixels, m.v. For yderligere information om vores brug af cookies, henviser vi til vores cookiepolitik. Vi er ansvarlige for at sikre et retsgrundlag for denne behandling. 

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).  Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os via kontaktoplysningerne nævnt under punkt 1. At du trækker dit samtykke tilbage påvirker ikke den behandling af personoplysninger, der allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykket.

Vi videregiver disse personoplysninger til de sociale medier. 

De sociale medier er selv ansvarlige for at sikre et retsgrundlag fsva. de personoplysninger, som de sociale medier behandler om dig, og som de ikke har modtaget fra os.

For så vidt angår de personoplysninger, der er opbevaret hos de sociale medier, er de sociale medier ansvarlige for at muliggøre, at du kan påberåbe dig dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15-20. Du kan finde nærmere oplysninger om, hvordan du påberåber dig dine rettigheder hos de sociale medier via ovenstående links til de respektive privatlivspolitikker. 

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du gøre dette både ved henvendelse til de sociale medier og til os, jf. nedenstående under punkt 5.

Hvis du i øvrigt ønsker at påberåbe dig dine rettigheder for så vidt angår de personoplysninger, der er opbevaret hos os (dvs. oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside og andre oplysninger indsamlet via cookies, pixelz, m.v.), kan du gøre dette i overensstemmelse med nedenstående under punkt 5.

2.9. Privatlivspolitik for brugere af applikationerne TEKNIQ EL og TEKNIQ VVS

2.9.1. Brugeroprettelse

Når du opretter dig som bruger i applikationen behandler vi personoplysninger om dig i form af navn og e-mailadresse. Hvis du er medarbejder i en af vores medlemsvirksomheder, behandler vi ligeledes oplysning om dit arbejdssted (medlemsvirksomheden). I visse tilfælde modtager vi ovenstående personoplysninger om dig fra din arbejdsgiver (medlemsvirksomheden).

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at gøre Applikationen og dens indhold tilgængeligt for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt). 

2.9.1.2. Køb af abonnement
Hvis du ikke er tilknyttet en medlemsvirksomhed, har du mulighed for at købe et abonnement og derigennem betale for brug af Applikationen. Vi vil i den forbindelse behandle personoplysninger om dig som kontaktperson hos virksomheden, der køber abonnementet. Vi behandler i den forbindelse oplysning om dit navn og din e-mailadresse med det formål at gøre Applikationen og dens indhold tilgængeligt for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt). 

2.9.1.3. Analysedata
Når du bruger vores Applikation, modtager vi en række analysedata om dig, herunder personoplysninger i form af køn, alder og geografiske oplysninger. Vi modtager personoplysningerne fra Google Analytics.  

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at generere statistik om brugeradfærden i applikationen. For yderligere information herom, henviser vi til vores cookiepolitik.  

Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig for derigennem at målrette og forbedre vores applikation.  

2.9.1.4. Sletning af bruger
Såfremt du ønsker at slette din brugerkonto, kan du kontakte os på jsa@tekniq.dk og anmode os om at slette din brugerkonto. I forbindelse med sletningen af din brugerkonto behandler vi personoplysninger om dig i form af navn og e-mailadresse.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).  

2.9.2. Fritekstfelter
I visse af Applikationens funktioner er der fritekstfelter. Vi henstiller til, at disse fritekstfelter aldrig benyttes til at indtaste personoplysninger, herunder hverken almindelige, fortrolige eller følsomme oplysninger. Personoplysninger bør alene indtastes i de dertil indrettede felter under ”Brugeroprettelse” eller ”Køb af abonnement”.

2.9.3. Videregivelse og brug af databehandlere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til eksterne tredjeparter.

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi dog disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hosting-løsninger m.v.

3. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko.

4. Overladelse og overførsel af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hostingløsninger samt udbydere af løsninger til brug for fremsendelse af nyhedsbreve.

5. Hvilke rettigheder har du?

I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i de tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på legitime interesser, ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk eller Datatilsynet, Carls Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail dt@datatilsynet.dk og telefon 33 19 32 00.


Senest opdateret 17-09-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.