Ansættelse og overenskomst

ok20-forhandlinger-overenskomster-tekniq-arbejdsgiverne
OK20

Her kan du få et overblik over overenskomstforhandlingerne 2020.

Læs mere
Ansættelse
Ansættelse

Læs om rekruttering, funktionsbeskrivelse og ikke mindst ansættelseskontrakter.

Læs mere
Afsked og opsigelse
Afsked og opsigelse

Få styr på regler om varsling, opsigelse under sygdom og hvornår og hvem du må afskedige.

Læs mere
Lærlinge
Løn, løntillæg og pension

Hvad skal dine ansatte have i løn? Det kan du finde svaret på her.

Læs mere
Forbrugeraftaleloiven
Personaleforhold

Læs om arbejdstid, ferie og fridage, sygdom samt reglerne for graviditet og barsel.

Læs mere
Samarbejde
Ledelse og personaleudvikling

Personaleledelse handler om at administrere de menneskelige ressourcer på arbejdspladsen. Læs bl.a. om MUS-samtaler og personalehåndbogen.

Læs mere
AB_forbruger
Overenskomster, tiltrædelses- og lokalaftaler

Overenskomsterne er arbejdsmarkedets lov. Men det er muligt at lave lokale aftaler, der afviger. Læs også om tiltrædelsesaftaler.

Læs mere
Internetportaler
Lovportaler

Som medlem af TEKNIQ har du adgang til lovportaler og arbejdsmiljøportalen.

Læs mere
Elinstallatøruddannelsen
Elbranchens akkordsystem (EBA)

TEKNIQ og Dansk El-Forbund har sammen udviklet et nyt og mere moderne akkordsystem til elbranchen.

Læs mere
NetStat

I NetStat har du mulighed for at se løn-, fravær- og ulykkesstatistik.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.