Industri og vvs-overenskomst

Se Industri- og vvs-overenskomsten 2020-2023 indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet.

Dansk Metal, 3F, Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne indgik den 11. marts 2020 aftale om en ny treårig overenskomst på industri-området, Industri- og vvs-overenskomsten 2020-2023.

Hovedpunkterne i TEKNIQ Arbejdsgivernes Industri- og vvs-overenskomst indgået med Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet.

(Klik for at folde ud)

Mindstebetalingen reguleres årligt med 2,5 kr. i timen pr. 1. marts 2020, med 2,5 kr. pr. 1. marts 2021 og med 2,5 kr. pr. 1. marts 2022.

Priserne i Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde reguleres 1,4 pct. pr. 1. oktober, med 2,4 pct. pr. 1 juli 2021 og med 2,5 pct. pr. 1. juli 2022.

Lærlingesatserne stiger med 1,7 pct. om året.

Bidraget til fritvalg reguleres med 1 pct. om året, så det samlede bidrag til søgnehelligdagsopsparing, feriefridage og fritvalgskontoen udgør 13,5 pct. Som noget nyt gives der mulighed for – efter individuel aftale – at udbetale 3 pct. løbende, så fritvalgsbidraget kan synliggøres i den lokale løndannelse. Derudover kan der efter lokal aftale udbetales yderligere op til 4 pct.

Perioden, hvor arbejdsgiverne betaler fuld løn under orlov, udvides fra 13 til i alt 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til faderen.

Perioden med fuld løn under sygdom udvides med fem uger til i alt 14 uger.

Parterne er blevet enige om en række fælles retningslinjer for at imødegå social dumping.


Industri- og vvs-overenskomsten dækker omkring 1.700 metal- og vvs-virksomheder med til sammen 11.000 medarbejdere og gælder frem til 1. marts 2023.

Se Industri- og vvs-overenskomst 2020-2023 her


Senest opdateret 17-02-2021

Gå til industri- og vvs-overenskomsten

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.