lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Kalender

16-11-2021
Arbejdsmiljøkursus - supplerende uddannelse - Aarhus

17-11-2021
Arbejdsmiljøkursus - supplerende uddannelse - Glostrup

Arbejdsmiljø

At arbejde for og have et godt arbejdsmiljø er en del af, at drive en moderne virksomhed og vigtigt for at kunne fungere på et bæredygtigt arbejdsmarked.

Der sættes stigende krav til branchernes virksomheder for at kunne dokumentere et godt arbejdsmiljø fx ved at arbejde med FN's verdensmål 5 og verdensmål 8.  

Nogle af de arbejdsfunktioner, der udføres i installationsbranchen og metalindustrien er fysisk krævende, og det er vigtigt at have fokus på, hvordan man hele tiden kan reducere belastninger ved fx ændrede arbejdsgange og processer eller ved brug af tekniske hjælpemidler.    

Et systematisk arbejdsmiljøarbejde giver besparelser i virksomheden i form af fx mindre sygefravær samt færre ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Det medvirker desuden til god sikkerhedskultur og kan bidrage til fastholdelse af de gode medarbejdere. 

evaluering-haandvaerker-kundetilfredshed
Netværk om arbejdsmiljø

Bliv opdateret på nyeste viden og initiativer på arbejdsmiljøområdet i TEKNIQ Arbejdsgivernes Arbejdsmiljøchef-gruppe.

Læs mere
Voksenlærling
Organisering af arbejdsmiljø

Der er en række ting, som lovgivningen kræver af virksomheden ift. samarbejdet omkring arbejdsmiljø.

Læs mere
Arbejdstilsynet

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg er der ikke blot tale om en kontrol - det er også en mulighed for læring og udvikling af arbejdsmiljøet.

Læs mere
Arbejdsskade
Arbejdsskader

Arbejdsskader opdeles i to kategorier: Arbejdsulykker og Arbejdsbetingede lidelser.

Læs mere
Byggeplads
Fysisk arbejdsmiljø

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Læs mere
Psykisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette gælder også for påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.