Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Betaling og rente

Betaler en kunde ikke en faktura til tiden, opstår spørgsmålet om, hvordan den manglende betaling skal håndteres. Renteloven, inkassoloven m.v. indeholder en række regler, som skal overholdes, når kunden ikke betaler.

Reglerne kan ikke fraviges til skade for private, men i erhvervsforhold kan mange af reglerne fraviges ved aftale, hvilket f.eks. kan ske i salgs- og leveringsbetingelser. 

Nedenfor beskrives overordnet de regler, der skal iagttages, når der udsendes rykkerskrivelse, opkræves morarente og den manglende betaling sendes til inkasso hos et inkassobureau eller advokat. 

Beskrivelsen er ikke en fuldstændig redegørelse for håndtering af manglende betaling, f.eks. redegøres der ikke for mulighederne for at standse arbejdet/tilbageholde egen ydelse eller skyldners genstande. Hvis der er behov for rådgivning om disse forhold, kan Erhvervsafdelingen kontaktes. 

Rykkerskrivelse, rykkergebyrer og kompensationsbeløb

Når en kunde ikke betaler til tiden, sendes oftest en venlig påmindelse om den manglende betaling – første rykkerskrivelse til kunden.

Læs mere
Morarente

Når kunden ikke betaler til tiden, kan der opkræves morarente fra det tidspunkt, hvor beløbet efter de for aftaleforholdet gældende betalingsbetingelser skulle have været betalt (forfaldstidspunktet).

Læs mere
Inkassovarsel

Hvis rykkerskrivelse(r) til kunden ikke hjælper, kan inddrivelse af den manglende betaling overlades til et professionelt inkassobureau eller inkassoadvokat (fremmed inkasso).

Læs mere
Forenklet inkassoproces

Overstiger kravet ikke 100.000 kr., inklusive moms men uden rente og omkostninger, og har kunden ikke gjort indsigelse mod kravet, er det muligt at inddrive beløbet via domstolene på en let og billig måde ved at anvende den ”forenklede inkassoproces”.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.