Forenklet inkassoproces

Overstiger kravet ikke 100.000 kr., inklusive moms men uden rente og omkostninger, og har kunden ikke gjort indsigelse mod kravet, er det muligt at inddrive beløbet via domstolene på en let og billig måde ved at anvende den ”forenklede inkassoproces”.

Forud for den forenklede inkassoproces, skal kunden dog have en frist på 10 dage til at betale – se ovenfor om inkassovarsel (påkravsskrivelse). Hvis der ikke en afsendt en påkravsskrivelse, der overholder betingelserne i inkassolovens § 10, vil fogedretten afvise sagen, og den betalte grundafgift bliver ikke tilbagebetalt.  

Domstolene har udarbejdet en blanket om betalingspåkrav, som skal bruges til betalingspåkravet. Hvis blanketten ikke anvendes, vil sagen som udgangspunkt blive afvist, og retsafgiften er tabt. Desuden er der udarbejdet en vejledning til blanketten, som bør anvendes i forbindelse med, at blanketten udfyldes. Blanket og vejledning kan hentes på domstolenes hjemmeside her. Der kan også findes yderligere information om den forenklede inkassoproces/betalingspåkrav på domstolenes hjemmeside


Senest opdateret 30-06-2020

Skabeloner til rykkerskrivelser, inklusive inkassovarsel 

Det er vigtigt, at skabelonerne udfyldes med korrekte oplysninger, idet manglende eller forkerte oplysninger i rykkerskrivelser m.v. kan medføre, at rykkergebyr ikke kan opkræves eller skyldner har krav på nyt inkassovarsel.  

Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.