Inkassovarsel

Hvis rykkerskrivelse(r) til kunden ikke hjælper, kan inddrivelse af den manglende betaling overlades til et professionelt inkassobureau eller inkassoadvokat (fremmed inkasso).

Har kunden – f.eks. efter modtagelse af rykkerskrivelse – gjort indsigelser mod kravet, kan fremmed inkasso som helt klart udgangspunkt ikke benyttes. I disse tilfælde bør kundens indsigelser afklares, evt. med hjælp fra advokat, og kan der ikke opnås enighed om, at kunden er forpligtet til at betale, skal tvisten i sidste instans afgøres ved domstolene eller voldgift.  

Vær opmærksom på, at inkasso kan indledes, uden at der sendes rykkerskrivelse(r) til kunden. 

Før kravet overlades til fremmed inkasso, skal kunden dog have en sidste frist til at betale det skyldige beløb. Dette følger af lov om inkassovirksomhed (inkassoloven). Efter inkassolovens § 10, stk. 3, skal fristen mindst være 10 dage fra afsendelse af påkravsskrivelse (inkassovarslet). Det er vigtigt, at fristen på 10 dage er anført korrekt i inkassovarslet, da manglende overholdelse af fristen medfører, at inddrivelse via fremmed inkasso først kan iværksættes efter, at kunden har modtaget et korrekt varsel.  

I inkassovarslet skal anføres alle oplysninger, som er nødvendige for kundens bedømmelse af kravet. Det bør derfor fremgå, hvilken aftale med kunden kravet vedrører, herunder hvad der er leveret til kunden, fakturanummer bør anføres, og det skal fremgå, hvordan kravet er beregnet, herunder om der er pålagt morarente og rykkergebyr. Det skal endvidere fremgå, at manglende betaling vil medføre yderligere udgifter for kunden i form af inkassogebyr og omkostninger forbundet med inkassoprocessen. I inkassogebyr kan der opkræves 100 kr., og hvor meget der kan opkræves i inkassoomkostninger, følger af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling med senere ændringer, som kan findes her
Senest opdateret 30-06-2020

Skabeloner til rykkerskrivelser, inklusive inkassovarsel 

Det er vigtigt, at skabelonerne udfyldes med korrekte oplysninger, idet manglende eller forkerte oplysninger i rykkerskrivelser m.v. kan medføre, at rykkergebyr ikke kan opkræves eller skyldner har krav på nyt inkassovarsel.  

Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.