Morarente

Når kunden ikke betaler til tiden, kan der opkræves morarente fra det tidspunkt, hvor beløbet efter de for aftaleforholdet gældende betalingsbetingelser skulle have været betalt (forfaldstidspunktet).

Er forfaldstidspunktet ikke fastsat i forvejen, kan der i henhold til rentelovens § 3, stk. 2, først opkræves rente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor der over for kunden er afsendt eller fremsat anmodning om betaling.  

Forfaldsdagen anses for fastsat i forvejen, når aftaleforholdet er omfattet af f.eks. AB-reglerne eller de almindelig anvendte standardbetingelser, NL 92, NLM 94 eller Orgalime S 2012.

Hvis kunden er privatperson, følger det fra renteloven, at renten ved forsinket betaling for tiden (juni 2020) maksimalt kan udgøre 8,05 pct. idet morarente fastsættes til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 pct. Nationalbankens officielle rentesatser kan findes her – link. De officielle rentesatser fastlægges for seks måneder ad gangen hvert halve år.

Er kunden erhvervsdrivende, kan rentelovens rentesats fraviges, så kunden ved forsinket betaling skal betale en højere rente. En fravigelse af rentelovens rentesats kan ske i aftalen med kunden, herunder f.eks. i salgs- og leveringsbetingelser.


Senest opdateret 30-06-2020

Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.