Rykkerskrivelse, rykkergebyrer og kompensationsbeløb

Når en kunde ikke betaler til tiden, sendes oftest en venlig påmindelse om den manglende betaling – første rykkerskrivelse til kunden.

Det er en betingelse, at der rimelig grund til at fremsende rykkerskrivelsen til kunden, og der kan derfor ikke opkræves rykkergebyr, hvis kunden har oplyst (gjort indsigelse), at den manglende betaling skyldes, at kunden mener, at der leveret et mangelfuldt produkt eller ydelse. 

Er kunden privatperson, kan der maksimalt opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Det er endvidere en betingelse, at der som minimum er 10 dages mellemrum mellem hver rykkerskrivelse, hvis der skal opkræves rykkergebyr på 100 kr. Der kan maksimalt opkræves rykkergebyr for tre rykkerskrivelser vedrørende samme manglende betaling.

Kompensationsbeløb

Er kunden erhvervsdrivende, kan der opkræves et fast kompensationsbeløb på 310 kr. i kompensationsbeløb, når kunden ikke betaler til tiden. Kompensationsbeløbet skal dække nogle af de omkostninger, der er forbundet med at inddrive den manglende betaling. Beløbet kan dog opkræves uden, at det er nødvendigt at fremsende en rykkerskrivelse til kunden. En opkrævning af beløbet vil derfor f.eks. kunne ske i forbindelse med fremsendelse af inkassovarsel.


Senest opdateret 30-06-2020

Skabeloner til rykkerskrivelser, inklusive inkassovarsel 

Det er vigtigt, at skabelonerne udfyldes med korrekte oplysninger, idet manglende eller forkerte oplysninger i rykkerskrivelser m.v. kan medføre, at rykkergebyr ikke kan opkræves eller skyldner har krav på nyt inkassovarsel.  

Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.