Entreprise

AB18
AB18

AB18 med tilhørende appendixer om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter. Her finder du også en gennemgang af forskellene mellem AB18 og AB92.

Læs mere
ab forenklet
AB Forenklet

Anvendes som kontraktgrundlag ved udbud og tilbudsgivning.

Læs mere
ABT18
ABT18

ABT18 med tilhørende appendixer om projektudvikling, driftskrav og incitamenter.

Læs mere
AB92
AB 92

AB 92 bruges som kontraktgrundlag ved udbud og tilbudsgivning. Her finder du en liste over AB 92 bestemmelser og relaterede blanketter.

Læs mere
ABT93
ABT 93

ABT 93 bruges som kontraktgrundlag ved udbud og tilbudsgivning på totalentrepriser. Se ABT 93's bestemmelser og find tilhørende blanketter.

Læs mere
Standardforbehold
Standardforbehold til AB92, ABT93, AB18, ABT18 og AB Forenklet

Standardforbehold er en række aftalevilkår, som installatøren bør overveje, når der afgives et tilbud.

Læs mere
Firster_i_enterpriseforhold
Mangler og reklamationsfrister

Her gennemgås frister og forpligtigelser i forbindelse med mangler og reklamation. Læs også videre om passivitet og forældelse.

Læs mere
Digitalt_byggeri
Digitalt byggeri

Byggerier for staten eller statsstøttede institutioner er omfattet af krav om digitale standarder i kommunikationen mellem bygherrer, rådgivere, entreprenører og andre.

Læs mere
Konkurs
Konkurs og rekonstruktion

Forstå processerne vedrørende konkurs og rekonstuktion.

Læs mere
REnter_og_gebyrer
Rente og gebyrer

Ved forsinket betaling er det nyttig viden at kende til morarenter, satser, rykkergebyrer, frister og kontraktforhold.

Læs mere
Samarbejdsformer
Samarbejdsformer

Samarbejdsformerne partnering, OPP og OPS lægger på forskellig vis vægt på samarbejdet under bygningsprocessen.

Læs mere
Serviceaftale
Servicekontrakt

En servicekontrakt er en kontrakt mellem virksomhed og kunde om fx tilsyn, reparation og vedligeholdelse af pågældende ydelse eller vare.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.