Konkurrenceloven

Konkurrenceloven

Der er knyttet alvorlige sanktioner til overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Konkurrencelovgivningen indeholder derfor nogle væsentlige bestemmelser, som virksomhederne skal kende til.

Det drejer sig om to centrale forbud: 

 • Forbuddet mod indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler
 • Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling 

Forbuddet mod indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

Aftalerne kan fx bestå i 

 • at fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser,
 • at begrænse eller kontrollere produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer,
 • at opdele markeder eller forsyningskilder,
 • at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, at stille vilkår for indgåelsen af en aftale, at medkontrahenterne godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand,
 • at to eller flere virksomheder samordner deres konkurrencemæssige adfærd gennem oprettelse af joint venture, eller
 • at fastsætte bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en eller flere handelspartnere til ikke at fravige vejledende salgspriser. 
Dette gælder ikke kun aftaler mellem virksomheder, men også for vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis inden for virksomheder.

Aftaler

Ved en aftale forstås det forhold, at to eller flere virksomheder har et samarbejde, hvor de direkte eller indirekte koordinerer deres adfærd på markedet. Det har ingen betydning, om aftalen er skriftlig, mundtlig eller består i, at virksomhederne samordner deres praksis. Forbuddet gælder også sammenslutninger af virksomhederne i fx foreninger, der udsender anbefalinger til medlemmerne om at anvende bestemte priser.

Konkurrencebegrænsende aftaler kan fx bestå i

 • tilbudskarteller
 • markedsdeling
 • begrænsning af produktion
 • informationsudveksling

Karteller

Karteller er udtryk for ulovlige aftaler eller koordinering mellem to eller flere virksomheder i samme omsætningsled, som koordinerer:

 • priser, avancer eller lignende for salg eller videresalg af varer eller tjenesteydelser
 • begrænsning i produktion eller salg
 • opdeling af markeder eller kunder
 • tilbud på en bestemt ordre, sådan at det er koordineret, hvem der byder lavest 

Undtagelser fra forbuddet

Hvis en konkurrencebegrænsende aftale er bagatelagtig, kan den være undtaget fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftale. Det afhænger dog af virksomhedernes omsætning og markedsandele.

Undtagelsen gælder dog aldrig aftaler om priskoordinering, aftaler om at begrænse produktionen eller salget af en vare eller tjenesteydelse, aftaler om opdeling af marked og kunder samt aftaler om tilbudskoordinering. 

Fritagelser fra forbuddet

Endvidere vil der i særlige situationer kunne fås en fritagelse, således at en konkurrencebegrænsende aftale alligevel er tilladt, hvis det styrker effektiviteten eller den teknisk økonomiske udvikling, sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene, ikke begrænser virksomhederne unødigt og ikke udelukker en væsentlig del af konkurrencen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler

TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler, at virksomhederne søger juridisk rådgivning i spørgsmål om konkurrencelovgivningen.

Misbrug af dominerende stilling

Konkurrencelovgivning indeholder ligeledes et forbud mod misbrug af dominerende stilling.

Det er ikke kun en enkelt virksomhed, der kan have en dominerende stilling på markedet og misbruge denne. Dette kan i særlige situationer også udøves kollektivt. 

Hovedeksemplet på misbrug er, at den dominerende virksomhed søger at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet eller udnytter, at den ikke er udsat for konkurrence. 


Senest opdateret 30-06-2020

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.