Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs_og_leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser er de handelsbetingelser som enten en køber eller en sælger fastsætter for den konkrete handel mellem køberen og leverandøren eller mellem sælgeren og køberen.

Handel med varer

Handel med løsøre, fx materialer, komponenter og dagligvarer, omfattes af købeloven. Købeloven regulerer derfor også handel mellem fx metalvirksomhed og kunder, detailsalg mellem installatør og kunde og handel mellem grossister og metalvirksomheder eller installatører. Ved handel mellem erhvervsdrivende kan købeloven fraviges og der kan aftales andre vilkår. Det sker ofte ved brug af salgs- og leveringsbetingelser. 

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser er sælgers individuelle handelsbetingelser. De kan være udformet af sælger og baseret på købeloven eller sælger kan vælge at anvende hele eller dele af mere bredt anvendte betingelser, fx NL 17, NLM 94 eller Orgalime.  

Med salgs- og leveringsbetingelser regulerer man væsentlige vilkår ved handlen som fx forsinkelse, mangler og reklamationsmuligheder.  

Når salgs- og leveringsbetingelser er aftalt, gælder de normalt forud for købelovens regler.  

Salgs- og leveringsbetingelser er meget udbredte. Fx har de fleste leverandører deres egne salgs- og leveringsbetingelser. Metalvirksomheder og Installatører kan også udvikle deres  egne salgs- og leveringsbetingelser. 

virksomhedsguiden kan du finde skabeloner på salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser og produkter til erhvervskunder.  

Forbrugere

Ved salg til forbrugere kan købeloven ikke fraviges til skade for forbrugeren. Salgs- og leveringsbetingelser skal derfor respektere dette fx kan man ikke aftale en kortere reklamationsfrist end købelovens toårige reklamationsfrist. 

Entrepriser 

Købeloven regulerer ikke aftaler om opførelse af bygninger eller anlæg på fast ejendom. Sådanne aftaler reguleres slet ikke ved lov. Ved aftaler om projektering, udførelse og levering af materialer til entrepriser anvendes normalt ikke salgs- og leveringsbetingelser men i stedet kan parterne vælge at bruge et af de udbredte aftaledokumenter: AB18, ABT18, AB Forenklet, AB 92,ABT 93 eller AB Forbruger.  

Krav til leveringsvilkår for materialeleverancer til byggeriet 

Installatøren skal være opmærksom på, at bygherren ved aftaler omfattet af AB 92, ABT 93, AB 18, ABT 18 og AB Forenklet stiller krav til leveringsvilkårene mellem installatør og leverandør fx grossist for de materialer, installatøren leverer som en del af entreprisen. 

Kravene er beskrevet i AB 92, ABT 93, AB 18, ABT18 og AB Forenklet. 

Kravene medfører blandt andet ændringer i købelovens reklamationsregler som leverandørerne fx kan anerkende gennem bestemmelser i deres salgs- og leveringsbetingelser.
Senest opdateret 16-11-2020

Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.