Tvister

Tvister

TEKNIQ Arbejdsgiverne rådgiver om løsning af tvister med kunder, leverandører og samhandelspartnere.

Tvister af forskellig karakter løses fx ved domstolene, voldgiftsret eller ved Ankenævnet for Tekniske Installationer. En tvist kan fx være spørgsmål om fejl og mangler ved det udførte arbejde.

Forenklet inkasso

Når det drejer sig om rene pengekrav, kan installatøren selv inddrive sit tilgodehavende via forenklet inkasso.  

Småsager

Er et krav af mindre karakter, kan installatører benytte småsagsprocessen. Småsagsprocessen gør det nemmere og billigere at gå rettens vej, da retten vejleder og assisterer og man derfor ikke behøves at være repræsenteret af en advokat.

Mediation

TEKNIQ Arbejdsgiverne tilbyder ved mediation at medvirke til at skabe vinder-vinder-situationer, frem for at parterne oplever vinder-taber-situationer, der kan opleves ved traditionel konfliktløsning. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne tilbyder

TEKNIQ Arbejdsgiverne tilbyder – mod honorar - at varetage medlemmernes sager som advokat for virksomheden. Tilbuddet angår hovedsageligt entreprisesager og kun i det omfang, vores ressourcer rækker til det.Senest opdateret 30-06-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.