Information om coronasituationen

Herunder kan du få svar på de mest stillede spørgsmål om virksomhedernes håndtering af coronasituationen. Du er også altid velkommen til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne på telefon 43 43 60 00.

SENESTE  28. oktober: I nat blev der indgået en ny politisk aftale om en forlængelse og udvidelse af flere af elementerne i hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen. Læs mere

24. oktober
: Regeringen har meldt ud, at ”vandrende arbejdstagere” skal testes oftere. Desuden skal personer fra højrisikolande kunne fremvise en negativ coronatest, der er under 72 timer gammel, når de passerer grænsen med et "anerkendelsesværdigt formål". Læs mere

12. oktoberOpdateret personalecirkulære: Ferierejser til coronaramte områder.

21. september: Aftalen om midlertidige barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn er blevet udvidet til også at omfatte selvstændige. For de selvstændige gælder de samme regler som for de ansatte i en virksomhed. Se reglerne her.

loenkompensation
Lønkompensation

Siden den 15. marts har en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter åbnet mulighed for hjemsendelse af medarbejdere med delvis lønkompensation.

Læs mere
hjemsendelse-dagpenge
Hjemsendelse på dagpenge (el- og industriområdet)

Hjemsendelsesmulighederne er ophørt

Læs mere
opsigelse-ferie
Opsigelse og ferie

Som led i arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med coronavirussen var det under ”særlige omstændigheder” muligt at varsle ferieafholdelse med det samme.

Læs mere
sygefravaer-corona-ferierejser
Sygefravær og vejledning om ferierejser

Læs mere om refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær pga. COVID-19 samt forslag til personalecirkulære i forbindelser med ferierejser.

Læs mere
laerlinge-og-erhvervsskoler
Lærlinge og erhvervsskoler

Alle særregler er ophørt, men vil kunne blive genindført i tilfælde af nedlukning af skoler – f.eks. i forbindelse med ”mikroudbrud”.

Læs mere
forholdsregler-byggepladaser
Forholdsregler på arbejds- og byggepladsen

Alle virksomheder bedes om at tage de nødvendige foranstaltninger, samt holde deres medarbejdere orienterede om dem, for at forhindre, at virussen spreder sig i virksomheden.

Læs mere
kompensation-faste-udgifter
Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Kompensationsordningen er udløbet.

Læs mere
hjaelpepakke-eksportvirksomheder
Hjælp til eksportvirksomheder

Hjælpepakken ’Aftale om COVID-19-initiativer’ blev lanceret den 19. marts og rummer initiativer for 100 milliarder kroner, bl.a. hjælp til eksportvirksomheder.

Læs mere
kompensation-selvstaendige
Kompensation til selvstændige

Kompensationsordningen er udløbet.

Læs mere
garantiordning-smv
Garantiordning og rentefrie lån for SMV'er

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån eller driftskreditter, som ydes af dit finansieringsinstitut.

Læs mere
corona-udskyder-arbejdet
Corona og kontraktforhold

Kan virksomhederne holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser, eller om de er omfattet af force majeure? Læs om coronasituationen ift. entrepriseforhold, varehandel og offentlige indkøb.

Læs mere
udskyde-moms-skat-virksomheder
Udskydelse af frister for betaling af moms og skat

Betalingsfristerne for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms bliver yderligere udskudt.

Læs mere
tilskud-efteruddannelse-corona
Efteruddannelse

Mange virksomheder og ansatte i installations-branchen og metalindustrien er i en særlig situation på grund af COVID-19. Hvis der er problemer med mangel på opgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere medarbejderne.

Læs mere
arbejdsfordeling-under-corona
Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en nedsættelse af arbejdstiden i en tidsbegrænset periode. OBS: Reglerne om arbejdsfordeling kan være forskellige fra overenskomst til overenskomst.

Læs mere
persondatareglerne coronavirus
COVID-19 og persondatareglerne

Ifølge persondatareglerne skal behandlingen af oplysninger om medarbejdernes sygdom på grund af COVID-19 overholde databeskyttelsesforordningens generelle principper.

Læs mere
afskedigelse-g-dage-i-forbindelse-med-corona
Afskedigelse og G-dage

På grund af Coronakrisen har regeringen foretaget en række ændringer af arbejdsløshedslovgivningen. Læs mere om udbetaling af G-dage her.

Læs mere
hvordan-haandterer-virksomheder-coronavirus
Status for hjælpepakkerne

Få overblik over hvornår hjælpepakkerne udløber og fristerne for at ansøge.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.