Certificering

Læs om diverse certificeringer og ordninger.

A certificering
A-certifikat (gasområdet)

I forbindelse med opstart, service og indregulering af gaskedler og gasblæseluftbrændere stilles krav om personlige kvalifikationer i form af A-certifikat hos den udførende.

Læs mere
Certificeringkoelogvarmepumper
Certificering køleanlæg og varmepumper

Alt arbejde på køleanlæg og varmepumper er omfattet af krav til den udførende virksomhed og den udførende montør. Her kan du få overblik over kravene til at kunne udføre arbejde på en køle- eller varmepumpeinstallation.

Læs mere
Brand og sikringstekniske certificeringer
Brand- og sikringstekniske certificeringer

Af Bygningsreglementet fremgår det, at brandtekniske installationer skal udføres, så de er pålidelige og kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.

Læs mere
Fjernvarmebranchens registrering ordning
Fjernvarmens Serviceordning

Fjernvarmens Serviceordning (Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører) har til formål at forbedre fjernvarmeinstallationers drift ved at sikre, at kontrol, justering og anbefalinger om forbedringer, som foretages af registrerede montører, foregår på betryggende vis og efter ensartede kvalitetssikrede retningslinjer.

Læs mere
OR ordning
OR-ordningen

OR-ordningen (registreringsordningen for oliefyrsservice) har til formål at forbedre miljøet gennem energibesparelser ved at sikre, at kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg, som foretages af registrerede servicevirksomheder, foregår på betryggende vis og efter ensartede kvalitetssikrede retningslinjer.

Læs mere
Kompetencegivende gasuddannelser
Kompetencegivende gasuddannelser

Gasreglerne stiller krav om en række kompetencegivende uddannelser for personer, der arbejder på gasforbrugende anlæg.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.