troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Du kan få gratis vejledning hos Videncenter for Energibesparelser i Bygninger – bl.a. om varmeanlæg, elinstallationer og ventilation.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er et uvildigt center, der stiller viden og praktiske anvisninger til rådighed om energirenovering af bygninger – bl.a. relateret til varmeanlæg, elinstallationer og ventilation.

Videncentret har en hjemmeside, hvor du kan læse mere, og en telefonservice på tlf. 72 20 22 55, hvor du kan stille spørgsmål om praktiske aspekter relateret til energibesparende tiltag.

Alle services og materialer fra Videncentret er gratis og til fri afbenyttelse.

Energiløsninger og beregnere

På hjemmesiden har du bl.a. adgang til 79 meget populære Energiløsninger, som beskriver, hvordan forskellige installationer og bygningsdele energiforbedres. Mange af disse Energiløsninger handler om store bygninger, primært etageejendomme til beboelse, men de kan også anvendes til andre bygningstyper.

Du finder også en beregner til at udregne energisparepotentiale i både etageejendomme og mindre huse samt en fugtberegner.

Vejledninger til performancetest – og andre guider

Videncentret tilbyder et bredt udvalg af guider og vejledninger - herunder tre praktiske vejledninger om performancetest. Performancetest er et godt værktøj til at sikre, at det færdige byggeprojekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvaliteten i installationsløsningerne.

Det er en udfordring i byggeriet i de senere år, at indeklimaet i selv nye bygninger er problematisk bl.a. på grund af fejl og mangler på installationerne, og det er performancetest med til at forebygge.

Guiderne handler bl.a. om ventilation, bygningsdrift, indeklima, BR15 og varmepumper. 

Understøtter Danmarks energispareindsats

Besparelsespotentialet i eksisterende bygninger er fortsat massivt, og det er denne energispareindsats, som Videncentret understøtter. Videncentret hører under Energistyrelsen og drives og udvikles af Teknologisk Institut, SBi, Viegand Maagøe, DTU og KommunikationsKompagniet.


Senest opdateret 07-05-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.