Vvs-teknik

Få et overblik over reglerne for ventilation, varme, vand, afløb, køl, gas og forsyningsanlæg.

tekniq-vvs-app
TEKNIQ VVS-app

Dimensioneringsværktøj til dimensionering af vandinstallationer og vejledninger i lommeformat.

Læs mere
Vandinstallation
Vandinstallation

Vandinstallation defineres som den rørlagte vandtilførsel fra anboring på hovedledning til udløb af tapsted. Den omfatter både det kolde og varme vand.

Læs mere
Varmerør
Varmeinstallation

Varmeinstallation defineres som den rørlagte installation til overførsel af varme fra forsyning til det enkelte rum samt produktion af varmt vand.

Læs mere
Forsyningsanlæg
Forsyningsanlæg

Forsyningsanlæg defineres som den varmeproducerende enhed til sikring af boligens opvarmning samt produktion af varmt brugsvand.

Læs mere
Ventilation er vigtigt for et sundt indeklima
Ventilation

Ventilation defineres som den kanalførte installation til transport af luft ind og ud af bygningen, herunder de nødvendige varme- eller køleflader.

Læs mere
Køleinstallationer
Køleinstallation

Køling defineres som en samlet installation til opretholdelse af foruddefineret temperatur.

Læs mere
Gasintallation
Gas

Gasinstallation defineres som den ledningsførte gastilførsel fra tilslutning på forsyningsanlæg til og med afslutning af et eventuelt aftrækssystem over tag.

Læs mere
Afløb eller kloakinstallation
Afløbs- eller kloakinstallation

Afløbs- eller kloakinstallation defineres som den rørlagte afledning af vand fra installationsgenstand (vask, gulvafløb e.l.) til indløb i hovedledning.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.