Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Branchens udvikling og strategi

Hvilke visioner har vi for fremtiden? Og hvilke teknologier vil fylde i installationsbranchen i de kommende år?

 Elbranchens Vision 2025

   
Visionen er blevet til gennem en række workshops med bred inddragelse af TEKNIQs medlemsvirksomheder og Dansk El-Forbunds medlemmer. Formålet med visionen er at sætte en fælles retning for udviklingen af branchen, som kan danne grundlag for fælles initiativer. 

   
     
     
     

Nye muligheder i Installation 4.0

I denne rapport har vi samlet indtryk og konklusioner fra drøftelserne om, hvordan branchen tackler ny teknologi. I TEKNIQ vil vi anvende rapporten som afsæt for aktiviteter med det formål, at branchen rustes til fremtiden.

   
   
     

Installation 4.0

Teknologiske tendenser med betydning for installationsbranchen frem mod 2025. 
Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ. 

   
   
     

Installationsbranchen - Vision 2022

Installationsbranchen har tegnet en vision for branchens position i 2022, og hvilken udvikling der skal til for at nå målet. Formålet er at sætte en fælles retning for branchernes udvikling i de kommende år, som kan lægges til grund for tiltag på organisationsniveau, og som kan være til inspiration for virksomheder og medarbejdere.

   
        

Elbranchen - Vision 2022

Elbranchen har tegnet en vision for branchens position i 2022, og hvilken udvikling der skal til for at nå målet. Formålet er at sætte en fælles retning for branchernes udvikling i de kommende år, som kan lægges til grund for tiltag på organisationsniveau, og som kan være til inspiration for virksomheder og medarbejdere. 
   
    

Installationsbranchens veje til vækst - Fokus, forretning og forskellighed

Rapporten fra 2010 indeholder en analyse af den danske installationsbranches fremtid med fokus på årene 2010-2015. Analysen beskriver den forventede udvikling i installationsbranchen med hensyn til, hvilke markeder og kundetyper, der vil være i vækst og være attraktive i de kommende år, og hvordan vilkårene på de forskellige markeder ændrer sig. Formålet med rapporten er at give anvisninger til, hvordan installatørerne bedst kan håndtere den forventede udvikling og offensivt bidrage til at skabe og forme det fremtidige marked. 
Analysen er udarbejdet af Copenhagen Consulting Company (CoCoCo) i samarbejde med TEKNIQ.
 
   
 


   

Fremtidens installationsvirksomheder

Med hæftet "Fremtidens installationsvirksomheder" fra 2006 præsenterer TEKNIQ fire fremtidsscenarier for installationsbranchen. Fremtidsscenarierne er udarbejdet af TEKNIQ i samarbejde med NIRAS Konsulenterne og Teknologisk Institut og baserer sig på de to teknologirapporter nedenfor. Fremtidsscenarierne giver et bud på, hvordan teknologi og marked ser ud i 2015. 

   


   

Teknologirapporter

I 2006 fik TEKNIQ udarbejdet to rapporter om fremtidens el- og vvs-brancher. Formålet med rapporterne er at tydeliggøre, at nye teknologier og materialer medfører en række ændringer indenfor installationsbranchen. Disse ændringer har væsentlig betydning i relation til bl.a. arbejdets indhold, omfang og metoder. Også uddannelse, markedskonkurrence og organisering af entrepriser vil blive påvirket. Historien har vist, at virksomheder og brancher, der har været i stand til at forestille sig, hvordan verden ser ud i fremtiden, og herefter strategisk har indrettet sig efter fremtidsbilledet, generelt har klaret sig rigtig godt
 
   
Senest opdateret 07-01-2020

Medlems-undersøgelse om ny teknologi og digitalisering, 2017

Medlemsundersøgelse 2017

Læs medlemsundersøgelse

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.