Medlemsorientering

Via TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsorientering kan du blandt andet holde dig orienteret om det nyeste om løn, ansættelser, overenskomster og lovgivning.

 • 21 nov 2020

  Ny AUB-aftale på plads

  Her til morgen er der indgået en aftale mellem regeringen og Arbejdsmarkedets parter på erhvervsuddannelsesområdet med henblik på at styrke indsatsen for at skaffe flere praktikpladser.
 • 21 nov 2020

  Ny hjælpepakke til Nordjylland

  Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har i går aftes aftalt en række yderligere tiltag for at hjælpe virksomhederne i Nordjylland, som i perioden fra den 6. november til den 22. november 2020 har været påvirket af nedlukningen.
 • 19 nov 2020

  Store lempelser af restriktioner i Nordjylland

  Myndighederne har i dag meddelt, at restriktionerne i Nordjylland fra i dag den 19. november 2020 lempes i betydeligt omfang.
 • 17 nov 2020

  Varsling af feriedage - jul og nytår

  I forbindelse med jul og nytår skal der tages højde for de enkelte overenskomsters forskellige regler om fridage, søgnehelligdage og løn.
 • 13 nov 2020

  Restriktioner lempes delvist i nordjyske kommuner

  Fredag aften kunne regeringen fortælle, at man nu vælger at ophæve nogle af de restriktioner, som siden sidste uge har været pålagt syv jyske kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Læsø, Thisted, Vesthimmerland og Jammerbugt.
 • 11 nov 2020

  Fortsat usikkerhed om corona-kompensation

  Aftalen om lønkompensation i forbindelse med corona-restriktionerne i Nordjylland er fortsat ikke godkendt af Europa-Kommissionen.
 • 10 nov 2020

  Virksomhederne på industriens område kan få tilskud til nedslidte – Sporskifteordningen

  Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) administrerer en ny ordning – Sporskifteordningen – hvor formålet er at yde tilskud til opkvalificering af medarbejdere, der er ”nedslidte” eller i risiko for nedslidning på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde.
 • 07 nov 2020

  Ny og mere fleksibel hjælpepakke til virksomhederne i Nordjylland

  Regeringen, DA og FH har netop indgået en aftale om lønkompensation til de virksomheder, der er påvirket af nedlukningen af Nordjylland. Aftalen omfatter både de virksomheder, der er tvangslukkede, og virksomheder, som på anden måde er ramt af nedlukningen i de syv kommuner. Det skal understreges, at aftalen endnu ikke er godkendt af Europa-Kommissionen.
 • 06 nov 2020

  Coronarestriktioner i Nordjylland

  De nye coronarestriktioner i Nordjylland rejser en række spørgsmål, som TEKNIQ Arbejdsgiverne fortsat er i fuld gang med at få afklaret.
 • 06 nov 2020

  Erhvervsskoler, svendeprøver mv. i de nedlukkede kommuner

  Nedlukningen i Nordjylland vil også få konsekvenser for de berørte kommuners erhvervsskoler, svendeprøver og skolehjem.
 • 06 nov 2020

  Nye coronarestriktioner i Nordjylland

  De nye coronarestriktioner rejser en række spørgsmål, som TEKNIQ Arbejdsgiverne er i fuld gang med at få afklaret. Det gælder fx hvilke type opgaver, der går under betegnelsen kritiske funktioner i forhold til at krydse kommunegrænserne, og hvordan virksomheder med lærlinge på skolerne skal forholde sig. Vi er tæt dialog med myndighederne, og nærmere information følger, så snart vi ved mere.
 • 03 nov 2020

  Ny digital ansøgningsproces til virksomheder der skal godkendes til at uddanne elektrikerlærlinge

  Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen har udviklet en ny digital ansøgningsproces til virksomheder, der skal godkendes til at uddanne elektrikerlærlinge. El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) administrerer ansøgningerne og godkendelserne.
 • 28 okt 2020

  Udvidelse af hjælpepakker

  Natten til den 28. oktober blev der indgået en ny politisk aftale om en forlængelse og udvidelse af flere af elementerne i hjælpepakkerne som følge af coronakrisen. Herunder kan du få et overblik over nogen af de elementer i aftalen, der kan få betydning for din virksomhed:
 • 24 okt 2020

  Nye corona-restriktioner - herunder øget test af udenlandsk arbejdskraft

  Regeringen har foreslået en række nye initiativer fra 26. oktober for at bremse corona-smitten - herunder øget test af udenlandsk arbejdskraft. TEKNIQ Arbejdsgiverne og DA er i tæt dialog med ministerierne om, hvordan reglerne skal udmøntes, da det pt. er uklart.
 • 22 okt 2020

  Virksomhederne i installationsbranchen kan få tilskud til nedslidte

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) administrerer en ny ordning – Sporskifteordningen – hvor formålet er at yde tilskud til opkvalificering af medarbejdere, der er ”nedslidte” eller i risiko for nedslidning på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde.
 • 22 okt 2020

  TEKNIQ Arbejdsgiverne digitaliserer barselsfonden

  Fra 1. november er det kun muligt at få udbetalt refusion fra TEKNIQ Arbejdsgivernes Barselsfond via den online ansøgningsformular på www.tekniq.dk/barselsfond.
 • 13 okt 2020

  Udbetaling af AUB-løntilskud - præcisering

  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) har meddelt, at udbetalinger af det midlertidige løntilskud beregnes ud fra A-indkomst + pension.
 • 12 okt 2020

  Betaling for overgang til vintertid 2020

  Ved overgang til vintertid (dansk normaltid) skal medarbejderne have løn uden overarbejdstillæg for den ekstra arbejdstime, selv om den effektive arbejdstid er en time længere end den fulde normale arbejdstid.
 • 12 okt 2020

  Ferierejser til coronaramte områder: Opdateret personalecirkulære

  TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet et forslag til personalecirkulære angående håndtering af risikoen for smitte med covid-19 og ferierejser
 • 12 okt 2020

  Dansk Metal på virksomhedsbesøg

  Som led i en større industrikampagne vil Dansk Metal gerne besøge en række virksomheder i perioden 19. oktober til 19. november.
 • 05 okt 2020

  Ny vejledning om konsortiesamarbejde

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udsendt en ny vejledning, som skal sikre, at danske virksomheder ikke kommer på kant med konkurrenceloven, når de indgår konsortiesamarbejder.
 • 01 okt 2020

  Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

  Reglerne omkring psykisk arbejdsmiljø er nu samlet og tydeliggjort.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.