Få tilskud til din el-intensive virksomhed

Som en el-intensiv virksomhed kan du nu opnå statstilskud til lempelser i PSO-betalingen. Det kan du, fordi én eller flere af din virksomheds produktionsenheder har en hovedaktivitet, der giver støtte til såkaldte el-intensive virksomheder.

Hvor meget kan du få i støtte?
Der er afsat 185 millioner kroner om året i perioden 2015-2020 til målrettede lempelser af PSO-betalingen for el-intensive virksomheder. Det vurderes, at det samlede elforbrug i de virksomheder, der kan søge støtte, er på 2,6 TWh. Det giver 7 øre pr. kWh, hvis det samlede elforbrug hos de støtteberettigede virksomheder er konstant i perioden.

Er elforbruget større, vil tilskuddet blive mindre. På samme måde vil tilskuddet blive større, hvis forbruget er mindre. Dog må der ifølge EU-reglerne på området maksimalt gives 85% af VE-andelen af PSO i støtte til virksomhederne.

Hvordan ansøger du?
Tilskuddet er betinget af, at du og din virksomhed indgår en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Det sikrer, at de el-intensive virksomheder effektiviserer deres elforbrug, selvom virksomhedens omkostninger til elektricitet bliver mindre.

Sådanne aftaler indebærer, at du i din virksomhed implementerer energiledelsesstandarden ISO 50001 og foretager særlige undersøgelser af dit elforbrug efter aftale med Energistyrelsen. Derudover skal du i aftaleperioden implementere alle energibesparelsesprojekter, der har en simpel tilbagebetalingstid på under fem år.

Du kan allerede nu indsende en hensigtserklæring elektronisk. Energistyrelsen giver tilsagn om tilskuddet på betingelse af, at du og din virksomhed indgår aftalen med Energistyrelsen om energieffektivisering.

Loven om tilskudsordningen blev vedtaget i Folketinget den 28. april 2015. Du kan dog tidligst få tilskud fra den dato, hvor tilskudsordningen statsstøttegodkendes af Europa-kommissionen.

Yderligere information hos EnergistyrelsenSenest opdateret 09-02-2021

Læs mere

Carsten Essler Helmer

Konsulent

ceh@tekniq.dk

7742 4296

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.