ISO-certificering

ISO er en betegnelse for en række internationale standarder inden for eksempelvis miljø og kvalitet, som din virksomhed kan beslutte at følge. Herunder er de vigtigste internationale ledelsesstandarder opstillet med tilhørende fokusområde:

Ledelsesstandarder
ISO 9001 Kvalitet (også kaldet kvalitetsledelsessystem)
ISO 14001 Miljø (herunder dokumentation af miljøindsats)
ISO 41001 Facility Management FM (også kaldet Ledelsessystem for FM-leverance)
ISO 45001 Arbejdsmiljø (herunder Arbejdspladsvurdering, APV)
OHSAS 18001 udgik i marts 2018 
ISO 22000 Fødevaresikkerhed
ISO 27001 Informationssikkerhed
ISO 26000 CSR
ISO 22301 "Business continuity" (sikrer virksomhedens processer, brands o. lign.)”

Specielt ISO 9000-serien af standarder for produktionsvirksomheders kvalitetsstyring er kendt og udbredt blandt produktionsvirksomheder, idet den internationale standard ISO 9001 anvender procesorientering. Her indgår for eksempel "Plan-Do-Check-Act"-cyklussen (PDCA-cyklussen), samtidig med at der fokuseres på en risikovurderet tankegang.

Ved at blive certificeret efter en ISO-standard får din virksomhed et certifikat på, at I lever op til en international standard. Det kan give dig en fordel over for konkurrenterne, fordi det kan bruges i markedsføringen af jeres produkter, i rekrutteringen af medarbejdere og meget andet.

(Klik for at folde ud)

En ISO-certificering siger ikke nødvendigvis noget om en høj standard, men "bare" at virksomheden er i stand til at levere en ensartet ydelse.

Derfor bør du stille dig selv tre spørgsmål:

  • Har du brug for et kvalitetsledelsessystem?
  • Skal det opbygges efter en standard?
  • Forventer du, at det på kort eller lang sigt skal certificeres?

Din virksomhed bør overveje at blive certificeret, hvis:

  • Der er et stort spild
  • I får mange reklamationer
  • I står til at miste kritisk viden, når nøglemedarbejdere forlader virksomheden
  • I oplever at blive frasorteret som leverandører på grund af manglende certificering

Certificering er ikke kun interessant for produktionsvirksomheder. Alle typer virksomheder og organisationer vælger at blive certificeret.

Før du går i gang med at indføre et kvalitetsstyringssystem og får det certificeret, bør du undersøge, om det er et reelt krav på dit marked. For eksempel kender amerikanske forbrugere ikke så meget til ISO 9001 som de europæiske.

Stort set alle områder af en virksomhed kan certificeres - lige fra arbejdsmiljø over it-sikkerhed til sundhed og service.

Du kan læse mere om de forskellige områder, du kan få certificeret på Dansk Standards hjemmeside her.

Noget af det nyeste inden for ISO er muligheden for at blive certificeret i samfundsansvar og arbejdsmiljø. Med en certificering i samfundsansvar kan danske virksomheder arbejde systematisk med bæredygtig udvikling samtidig med, at virksomheden kan drives mere effektivt og forbedre omdømmet.

Over 1 million organisationer og virksomheder er ISO 9001-certificeret, hvilket gør det til et af de mest brugte ledelsesværktøjer i verden. Mange virksomheder møder krav om ISO 9001-certificering, hvis de skal komme i betragtning til at levere produkter til større virksomheder. Her er det afgørende at kunne levere i ensartet kvalitet.

Der er tre typer aktører, når det handler om ISO-certificering. Dansk Standard står for at oversætte de internationale standarder til dansk. Derudover er der en række virksomheder, der kan certificere din virksomhed, og der findes rådgivere, som kan hjælpe dig med at opbygge de systemer, der skal certificeres.

Du kan få hjælp hos dit regionale Væksthus til at træffe de rigtige beslutninger om certificering. Væksthuset kan også hjælpe dig med at undgå faldgruber og med at finde den rette rådgiver.


Senest opdateret 09-02-2021

edward-lorentzen-tekniq-arbejdsgiverne

Edward Lorentzen

Industrikonsulent

elo@tekniq.dk 

7742 4270

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.