industrikonsulent-jens-jacob-haugaard

Jens Jacob Haugaard

Industrikonsulent

jjh@tekniq.dk

7741 1580

Maskinsikkerhed

I hele maskinens levetid skal den være sikker at bruge. Maskinfabrikanten skal leve-re en sikker maskine med en brugsanvisning som klart og tydeligt fortæller brugeren om hvordan maskinen skal vedligeholdes.

Brugeren/ejeren af maskinens har herefter pligt at sikre sig at maskinen vedligeholdes i henhold til fabrikantens vejledning. 

Ejeren/brugerne af maskinen skal ifølge Arbejdstilsynets BEK 1109 af 15/12-1992 efterse maskinen mindst en gang om året eller i henhold til fabrikantens vejledning. 
Ejeren/brugeren har desuden mulighed for at lave deres egen eftersynsplan, planen skal tage hensyn til hvordan og hvor meget maskinen bruges. 

tjek-maskinsikkerhed
Eftersyn af maskiner

Alle tekniske hjælpemidler skal efterses regelmæssigt. De skal efterses efter fabrikantens vejledning i henhold til eftersynsintervaller, forebyggende vedligehold og slitage tolerancer på sliddele.

Læs mere
fraeser-maskinsikkerhed
EMC

EMC er en forkortelse af det engelske udtryk Electro Magnetic Compatibility, altså evnen til at kunne virke i et miljø hvor elektrisk støj kan forekomme.

Læs mere
gammel-maskine-sikkerhed
Ikke-CE-mærkede maskiner

Grundlæggende gælder, at maskiner, der var lovlige da de blev købt og installeret, er lovlige i dag. Det gælder også ikke-CE-mærkede maskiner fra før 1995.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.