Åben virksomhed

Undervisningsforløb i folkeskolen der inkluderer virksomhedens praksis

Din virksomhed kan bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse

DA Åben Virksomhed er et unikt samarbejde, hvor virksomheder bidrager til praksisnær undervisning i folkeskolen. Her kan lærere finde undervisningsmateriale, der inkluderer mål fra udvalgte folkeskole- og gymnasiefag. Undervisningsmaterialets omdrejningspunkt er den daglige praksis i virksomheder, som beskæftiger erhvervsuddannede. Undervisningsforløbene gennemføres i samarbejde mellem en skoleklasse og en virksomhed, der har sagt ja til at bidrage til forløbet ved enten at få besøg af skoleklassen eller tage ud og besøge klassen på skolen.

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, har etableret Åben Virksomhed, for at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab, teknologi, it og matematik. Formålet er, at fagene i folkeskolen kobles til virkeligheden gennem samarbejde med en lokal virksomhed.

Projektet fungerer, fordi en række virksomheder allerede har tilmeldt sig. Herefter er det de lokale skoler, der kommer på banen. Lærerne finder det forløb, som  passer til deres klasse og fag. Herefter finder lærerne en lokal virksomhed, der er tilmeldt projektet. Rent praktisk foregår det via hjemmesiden åben virksomhed.

På hjemmesiden ligger der færdige undervisningsforløb med vejledning til både virksomheden og folkeskolelæreren. Projektet er gennemarbejdet, og det betyder, at lærerne og virksomhederne skal bruge minimal tid på forberedelsen. Virksomheden accepterer invitationerne fra gang til gang. Man er derfor, som virksomhed, ikke bundet af mere end de forløb, man selv har accepteret.

Der er i alt 25 forløb, 4 af dem er meget relevante for TEKNIQ Arbejdsgivernes virksomheder:

 • Metal og muligheder – et tilbud til 6. klasserne og virksomheder inden for metalindustrien.
 • Elforbrug og energirigtige skoler – et tilbud til 7. – 9. klasserne og elinstallatører.
 • Den klimavenlige skole - vand, varme og teknologi - et tilbud til 7. – 9. klasserne og vvs-installatører.
 • Robotter, automatisering og effektiv produktion – et tilbud til 7. – 9. klasserne og virksomheder, der anvender robotter i produktionen.

Hvis du er blevet interesseret i, at din virksomhed kommer med på listen over virksomheder, der kan kontaktes af interesserede folkeskoler, så tag kontakt til Lars Ahm på lah@tekniq.dk eller telefon: 5185 7920.


Undervisningsforløb - målrettet TEKNIQ Arbejdsgivernes virksomheder

METAL OG MULIGHEDER – et tilbud til 6. klasser

I dette undervisningsforløb får virksomheden besøg af en 6. klasse.

Undervisningsforløbet er udviklet til natur og teknologi på 6. årgang i folkeskolen. Klassen har inden besøget arbejdet med de unikke egenskaber, der kendetegner metal og gør det til en værdifuld ressource. Blandt andet vil eleverne få indblik i, hvordan metalindustrien bruger modelleringer, og de vil blive bevidste om fordele og ulemper ved arbejdstegninger som modelleringer af virkelige produkter.

Målet med forløbet er, at eleverne lærer:

 • Hvad metal er.
 • Hvad metal kan bruges til.
 • Hvordan man arbejder med metal.
 • Hvordan en virksomhed inden for metalindustrien ser ud.

Besøget på skolen varer 2½ time. Hertil kommer ca. 1½ time til forberedelse - kommunikation med læreren, læsning af vejledningen til virksomheden og evt. praktisk forberedelse på virksomheden.

Læs mere om selve forløbet

ELFORBRUG OG ENERGIRIGTIGE SKOLER - et tilbud til 7. – 9. klasserne og elinstallatører

I dette undervisningsforløb er det virksomhedens opgave at besøge en skoleklasse, der har arbejdet med idéer til løsninger for at optimere skolens energiforbrug.

Undervisningsforløbet er udviklet til fysik/kemi, geografi og biologi på 7. årgang i folkeskolen. Her er fokus på, at bygninger generelt står for 40 % af klodens energiforbrug.

Skoleklassen arbejder med skolens tekniske elinstallationer, og giver, ud fra den aktuelle skole, nogle bud på løsninger, der kan spare energi. Klassen arbejder med forløbet over 6 uger.

Undervejs i forløbet får eleverne besøg af en repræsentant fra installationsbranchen, der vil gennemgå skolens elinstallationer og elforbrug sammen med dem. Herunder, hvordan der kan arbejdes med intelligente løsninger for at skabe et mere energioptimalt elforbrug. Dette skal virke som inspiration, vejledning og kvalitetssikring af de løsninger, skoleeleverne arbejder med.

Eleverne får indblik i, at elektrikere spiller en afgørende rolle ved byggeri og renovering af bygninger, når det kommer til indeklima og energioptimering.

Besøget på skolen varer 2 timer. Hertil kommer ca. 2 timer til forberedelse - kommunikation med skolelæreren, læsning af vejledningen der er udarbejdet til virksomheden.

Læs mere om selve forløbet.

DEN KLIMAVENLIGE SKOLE - VAND, VARME OG TEKNOLOGI - et tilbud til 7. – 9.  klasserne og VVS installatører

TEKST FØLGER

Læs mere om selve forløbet.

ROBOTTER, AUTOMATISERING OG EFFEKTIV PRODUKTION – et tilbud til 7. – 9. klasserne og virksomheder der anvender robotter og automation i produktionen.

I dette undervisningsforløb får virksomheden besøg af en 7. klasse.

Undervisningsforløbet er udviklet til fysik og kemi på 7. årgang i folkeskolen. Klassen har inden besøget arbejdet med, hvordan man bruger robotter og sensorer i industriel produktion, procesforståelse og organisering af industrielle produktionsprocesser.

Målet med forløbet er, at eleverne:

 • Får viden om den teknologiske udvikling.
 • Prøver at analysere produktionsprocesser og bryde en proces ned i enkelt-dele (procesforståelse).
 • Får viden om robotter og sensorer.
 • Prøver at kode i Scratch eller lignende.
 • Designer deres egen produktionsproces.
 • Besøger en lokal industrivirksomhed.
 • Får viden om de roller og arbejdsopgaver, der findes i industrien.

Besøget på skolen varer 2½ time. Hertil kommer ca. 1½ time til forberedelse - kommunikation med læreren, læsning af vejledningen til virksomheden og evt. praktisk forberedelse på virksomheden.

Læs mere om selve forløbet.Senest opdateret 08-07-2021

Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.