Undervisnings-materiale til folkeskole-elever

Fortæl os hvordan det gik

Skriv eller ring og fortæl om jeres oplevelser med virksomhedsbesøg i folkeskoleklasser eller andre uddannelses-arrangementer.

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Samarbejde med Folkeskolen

Studerende

Det er vigtigt at have fokus på de unge allerede i folkeskolen, så folkeskoleeleverne kan danne sig et indtryk af, hvad fremtiden som teknisk faglært har at byde på.

TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenterer en bred vifte af virksomheder og dermed også en stor bredde i de tekniske erhvervsuddannelser.

Virksomhederne har stor interesse i, at de unge og deres forældre kender til de tekniske erhvervsuddannelser og de brancher, som TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenterer. En af vejene til de unge er deres lærere og de kommunale vejledere. Opgaven for vejlederne er at eleverne vejledes bredt og neutralt og her kan de lokale virksomheder være en vigtig medspiller.

Vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Det kan blive et stort problem for både installationsbranchen og metalindustrien. Men vi kan måske vende dette problem til noget positivt. Arbejdskraftmangel betyder samtidig, at der er jobsikkerhed for de unge, der vælger en erhvervsuddannelse inden for de berørte områder.

Det er vigtigt at have fokus på de unge allerede i folkeskolen, så folkeskoleeleverne kan danne sig et indtryk af, hvad fremtiden som teknisk faglært har at byde på. Det har stor betydning, at elever tidligt i livet får et indblik i dagligdagen på en god arbejdsplads, og får lov til at møde fagfolk og lærlinge, der er glade og stolte af deres erhverv. 

Vejledningen af de unge bør tage udgangspunkt i den unges interesser og kompetencer, men den unge skal også oplyses om jobmuligheder og det gode arbejdsliv. Uddannelse er ikke et mål i sig selv – uddannelse skal føre den unge sikkert ind i voksentilværelsen, hvor arbejdslivet er en vigtig del af det gode liv.

I forbindelse med folkeskolereformen blev Den åbne skole introduceret, som giver bedre muligheder for, at skolen inddrager sin omverden i undervisningen, herunder erhvervslivet. Den åbne skole har givet os en fantastisk chance for at fremvise branchen for nye generationer. Derfor har vi udviklet og samlet forskellige præsentationer og undervisningsmateriale, som kan anvendes, når installationsvirksomheder skal fortælle om branchen og vores uddannelser. 

I regi af Dansk Arbejdsgiverforening er TEKNIQ Arbejdsgiverne med i ”Åben Virksomhed”, der er et unikt samarbejde, hvor virksomheder bidrager til praksisnær undervisning i folkeskolen. Her kan lærere finde undervisningsmateriale, der inkluderer mål fra udvalgte folkeskole- og gymnasiefag. Undervisningsmaterialets omdrejningspunkt er den daglige praksis i virksomheder, der beskæftiger erhvervsuddannede.  Undervisningsforløbene gennemføres i samarbejde mellem en skoleklasse og en virksomhed, der har sagt ja til at bidrage til forløbet ved enten, at få besøg af skoleklassen eller tage ud og besøge klassen på skolen.

Ved at deltage i ”Åben Virksomhed” og bringe den virkelige verden ind i klasselokalet er virksomhederne med til at gøre undervisningen anderledes og spændende. Vi håber, at dette initiativ og andre samarbejdet mellem folkeskoler og installationsvirksomheder giver flere børn og unge lyst til at blive teknikere, når de engang skal vælge uddannelse

Læs mere om Åben Virksomhed her

Kontakt TEKNIQ Arbejdsgiverne for at få udleveret flyers og pjecer om vores uddannelser og branchen. Derudover har flere erhvervsskoler diverse fysisk materiale til rådighed om vvs-energiuddannelsen, som man kan låne til forskellige arrangementer.
Senest opdateret 02-07-2021

Gode råd, når du holder oplæg

Giv plads til spørgsmål og lyt til eleverne – fx kender eleverne selvstændige eller teknikere?

Glem ikke humoren!

Forventningsafstemning - hvilke elever skal du møde, og hvad har læreren fortalt inden?

Præsenter dig selv og din virksomhed – fortæl om spændende tekniske installationsopgaver.

Tag din lærling med til at fortælle om livet som lærling.

Nogle elever vil måske prøve grænser af med et par "dumme" spørgsmål. Brug din autoritet og sæt grænser. 

Præsentationer til at holde oplæg

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.