Opkvalificering af ufaglærte

TEKNIQ Arbejdsgiverne har være med til at udvikle AMU-kurser målrettet ufaglærte - med målet at uddanne arbejdsmænd til installationsbranchen

Hvorfor har vi brug for ufaglært arbejdskraft

I takt med hastig teknologisk udvikling bliver spændet større mellem det mere lavpraktiske arbejde og arbejde, der inkluderer ny teknologi. Erhvervsuddannelserne udvikles løbende, så de kan honorere krav til kompetent faglært arbejdskraft. De faglærte kan naturligvis sagtens udføre det mere simple og lavpraktiske arbejde, men deres kompetencer er måske bedre anvendt på det mere teknologitunge arbejde, der skaber de smarte løsninger til kunden. Det efterlader en rest af lavpraktisk arbejde, som en ufaglært arbejdsmand med fordel kan udføre.

Kompetencer til ufaglærte

Derfor har TEKNIQ Arbejdsgiverne været med til at udvikle AMU-kurser, der er målrettet på, at virksomheden efter kurset har en kvalificeret ufaglært arbejdsmand.

Indsatser rettet mod at skaffe arbejdskraft

De regionale arbejdsmarkedskontorer og jobcentrene har fokus på branchen, der har udviklet kursusforløb, som opkvalificerer til job i brancher med mangel på arbejdskraft. Her står jobcentrene for at rekruttere ledige, som screenes inden kurset, og udfordres på en lang række parametre, der afdækker om de har mod på det arbejdsmarked, som kurset er målrettet.

Samarbejde med virksomheder, der har brug for en arbejdsmand

Jobcentrene gennemfører kurset for de ledige på en erhvervsskole. Samtidig med eller umiddelbart efter kurset, gennemføres en ulønnet praktik og/eller løntilskudsjob hos en interesseret virksomhed, der har fokus på fastansættelse af en arbejdsmand.

Aktuelle kursusforløb

Pt. er der to forløb med fokus på at uddanne en arbejdsmand til installationsbranchen. Læs mere om forløbene og deres indhold her.Senest opdateret 08-06-2021

Værd at vide

Få uddannet en arbejdsmand

Kabelmontør

Rørmontør

Tilskud til opkvalificering gennem sporskifteordningen

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.