Medlemsorientering

Via TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsorientering kan du blandt andet holde dig orienteret om det nyeste om løn, ansættelser, overenskomster og lovgivning.

 • 30 apr 2021

  Lønkompensation: Åbning for slutafregning

  Der er nu åbnet for slutafregning af lønkompensation for perioden 9. marts til 29. august 2020.
 • 21 apr 2021

  Afspadseringspligten bortfalder på Elektrikeroverenskomsten og VVS-overenskomsten

  Som følge af Coronasituationen i foråret 2020 indtrådte afspadseringspligten på både Elektrikeroverenskomsten og VVS-overenskomsten i juni 2020.
 • 19 apr 2021

  Gardér jer mod medarbejdernes ”vanvidskørsel”

  Med virkning fra 31. marts blev færdselslovens regler om konfiskation af køretøjer skærpet, så det under særlige omstændigheder er muligt at konfiskere et køretøj, selv om føreren ikke ejer dette.
 • 16 apr 2021

  HK Industrikompetencefonden - nu med digital ansøgningsproces

  HK Industrikompetencefonden yder tilskud til medarbejdere ansat efter HK Industrioverenskomsten i virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 • 16 apr 2021

  HK Installationskompetencefonden - nu med digital ansøgningsproces

  HK Installationskompetencefonden yder tilskud til medarbejdere ansat efter HK Installationsoverenskomsten i virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 • 16 apr 2021

  Genåbning af erhvervsskolerne

  21. april 2021 åbner erhvervsuddannelser for 100 procents fysisk fremmøde for lærlinge og AMU-kursister i næsten hele landet.
 • 14 apr 2021

  Slutafregning af kompensation

  Hvis du har modtaget kompensation, skal du senest den 31. maj 2021 indberette en række oplysninger om den periode, du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning.
 • 14 apr 2021

  Gradvis genåbning af rejseaktiviteten ind og ud af Danmark

  Regeringen har den 13. april 2021 indgået en aftale med en lang række af Folketingets øvrige partier om en gradvis genåbning af rejseaktiviteter ind og ud af Danmark.
 • 13 apr 2021

  Mere fleksibel lønkompensation frem mod genåbning

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har besluttet at justere på lønkompensationsordningen, så den tager bedre hensyn til de virksomheder, der gør klar til at genåbne.
 • 12 apr 2021

  Fagligt efterslæb – mulighed for forlængelse af skoleperioden

  Mulighed for forlængelse af skoleforløb for lærlinge, hvor fjernundervisning har medført fagligt efterslæb.
 • 06 apr 2021

  Forårets søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage på Industri- og vvs-overenskomsten for tidligere Arbejdsgiverne-medlemmer

  Betaling for søgnehelligdage og fridage følger reglerne i Industri- og vvs-overenskomsten.
 • 29 mar 2021

  Forårets søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage for el og vvs

  Betaling for søgnehelligdage og fridage følger reglerne i de forskellige overenskomster, som gælder inden for TEKNIQs område.
 • 23 mar 2021

  Gradvis genåbning af erhvervsskoler og erhvervsakademier

  Som led genåbningen kan alle lærlinge vende tilbage til skolerne med 50 procents fysisk fremmøde fra 6. april – det vil sige hver anden uge.
 • 23 mar 2021

  Hjælpepakkerne forlænges

  Den netop præsenterede genåbningsplan betyder blandt andet at hjælpepakkerne forlænges til og med 30. juni 2021.
 • 23 mar 2021

  Nyt online medlemsbrief

  "Bliv klædt på til..." er navnet på TEKNIQ Arbejdsgivernes nye online medlemsbrief, hvor vi tager fat i tværgående aktuelle juridiske og ledelsesmæssige emner. Første gang er temaet "Næste runde af coronaregler + stigende stålpriser".
 • 22 mar 2021

  Konkurrenceloven er blevet ændret

  Der indføres nu civile bøder og valgfrihed om anke til Konkurrenceankenævnet.
 • 19 mar 2021

  Delvis genåbning i faser af erhvervsskoler i hele landet - mandag den 22. marts og tirsdag den 6. april 2021

  (Opdateret 23. marts)
 • 18 mar 2021

  Nye beregninger af personaleomkostninger

  TEKNIQ Arbejdsgiverne beregner hvert år personaleomkostningerne, som er de omkostninger virksomheden har til ansatte, udover timelønnen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.