Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Skiltning på byggepladser på privat grund

Der skal skiltes korrekt på byggepladser

Der skal skiltes på byggepladser på privat grund, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder der udfører arbejder på byggepladsen.

Den eller de virksomheder, der udfører arbejde på byggepladsen, har ansvaret for, at skiltene er opsat korrekt og med de korrekte oplysninger. Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvr-nummer. Udenlandske virksomheder skal ud over navn også skilte med deres RUT-nummer.

Skriftstørrelse og placering af skiltet

Der er ikke bestemte krav til hverken skriftstørrelse, eller i hvilken rækkefølge de påkrævede oplysninger skal stå.
Eneste krav er at skiltet skal placeres i en højde og på en måde, så oplysningerne er synlige og let kan læses fra offentlig tilgængelig vej

Skiltet skal være synligt i det tidsrum, hvor der arbejdes på byggepladsen. Skiltet kan tages ned uden for arbejdstid og sættes op, når der igen arbejdes på byggepladsen. Dermed kan virksomheden tage hensyn til skiftende arbejdssteder og forebygge tyveri af eller hærværk mod skiltet.

Når flere virksomheder arbejder på samme byggeplads

Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, kan virksomhederne have et fælles skilt, hvor de enkelte virksomheders oplysninger fremgår.

Byggerier, der er fritaget for skiltning

Kravene om skiltning gælder ikke:

  • for entrepriser på højst 50.000 kr. inkl. moms
  • for arbejder, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag
  • hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sker på en byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område
  • for byggeri på offentligt ejet grund, herunder hvis det offentlige ejer mere end 50 % af et selskab, der ejer grundene
  • for arbejde, der strækker sig over længere strækninger eller flere matrikler, for eksempel ved vejarbejde eller nedlægning af rør og kabler

Der skal ikke skiltes, hvis arbejdet bare opfylder én af betingelserne. Det betyder fx, at der ikke skal skiltes, når entreprisen er på højst 50.000 kr. inkl. moms, selvom arbejdet varer flere dage.


Senest opdateret 05-11-2018

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.